Kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các nhà máy điện gió tại Bến Tre

27/01/2023 - 10:43

BDK.VN - Theo Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Văn Bé Sáu, trong năm vừa qua ngành đã tập trung hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành, đưa vào vận hành các dự án điện gió với tổng công suất khoảng 140MW.

Nhà máy điện gió ở Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú.

Nhà máy điện gió ở Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú.

Hiện Bến Tre có 19 dự án điện gió được cấp thẩm quyền cho chủ trương thực hiện với tổng công suất 1.007MW, có 10/19 dự án đang triển khai các thủ tục pháp lý và đợi cơ chế giá mới của Thủ tướng Chính phủ để triển khai tiếp theo, 9/19 dự án đã triển khai thực địa và lắp đặt 368/368 MW. Trong đó có 5 dự án của 4 doanh nghiệp được phát điện thương mại trước 31-10-2021 theo Quyết định số 39/2019/QĐ-TTg với công suất 93,05MW. Có 275MW điện gió đã lắp đặt hoàn thành và đang chờ cơ chế giá bán điện mới. Khi cơ chế giá điện gió ban hành trong năm 2022, tỉnh sẽ phát triển thêm được gần 275MW điện gió hòa vào lưới điện quốc gia. Ngoài ra, còn có 29 dự án điện gió khác (12,6GW) và 3 dự án điện khí LNG (10,5GW) đã được tỉnh trình Bộ Công Thương bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII). Tuy nhiên, đến nay Quy hoạch điện VIII chưa được phê duyệt.

Trong hỗ trợ đầu tư các dự án điện gió hầu hết các dự án điện gió đều gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án điện gió trên bờ và đường dây đấu nối giải toả công suất nhà máy. Chính phủ chưa ban hành cơ chế giá mới đối với các dự án hoàn thành sau ngày 31-10-2021 nên Tập đoàn Điện lực Việt Nam tạm thời không thực hiện đóng điện các dự án hiện tại đã cơ bản lắp đặt hoàn thành.

Sở Công Thương cũng đã tranh thủ Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan để có giải pháp giúp các chủ đầu tư đưa vào khai thác các dự án xây dựng năm 2022 và triển khai tiếp các dự án điện gió đã phê duyệt. Đồng thời, theo dõi, phối hợp với chủ đầu tư giải quyết vướng mắc các dự án điện trên địa bàn để hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành đúng tiến độ. Theo dõi, đôn đốc và hỗ trợ Tổng Công ty Điện lực miền Nam thực hiện các công trình điện 110KV triển khai trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và tạo điều kiện giải tỏa công suất các dự án điện gió.

Cũng theo Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Văn Bé Sáu, một tin vui đến với các nhà đầu tư điện gió cả nước nói chung, Bến Tre nói riêng là ngày 21-1-2023, Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An đã ký ban hành Quyết định số 21 về việc Ban hành khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp. Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương đã ban hành khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Thông tư số 15/2022/TT-BCT ngày 3-10-2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp. Căn cứ khung giá phát điện quy định tại Điều 1 quyết định này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đơn vị phát điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Thông tư số 15/2022/TT-BCT để thoả thuận giá phát điện theo quy định.

Cụ thể, giá trần (giá cao nhất) của khung giá phát điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) áp dụng cho các nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp như sau: Mức trần của khung giá (đồng/kWh), đối với nhà máy điện mặt trời mặt đất 1.184,90 đồng/kWh; nhà máy điện mặt trời nổi 1.508,27 đồng/kWh; nhà máy điện gió trong đất liền 1.587,12 đồng/kWh; nhà máy điện gió trên biển 1.815,95 đồng/kWh.

Tin, ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN