Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành văn hóa - thông tin

28/08/2020 - 12:46

BDK.VN - Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 28-8-1945, Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ cộng hòa đã thành lập nội các quốc gia với 12 bộ, trong đó có Bộ Thông tin - Tuyên truyền (tiền thân của Bộ Văn hóa - Thông tin, sau này là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - VHTT&DL). Qua 75 năm hình thành và phát triển (28-8-1945 - 28-8-2020), ngành VHTT&DL luôn gắn chặt với lịch sử cách mạng của dân tộc; vai trò, vị trí của ngành ngày càng được khẳng định trong chiến lược phát triển chung của đất nước.

Hoạt động biểu diễn ca ngợi cụ Đồ Chiểu trong dịp Ngày truyền thống VH tỉnh 1-7

Hoạt động biểu diễn ca ngợi cụ Đồ Chiểu trong dịp Ngày truyền thống văn hóa tỉnh 1-7

Theo lịch sử thành lập ngành văn hóa - thông tin, việc thành lập ngành để tập hợp văn nghệ sĩ, những nhà hoạt động văn hóa cả nước góp vào việc bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc và phát triển văn hóa mới, nền văn hóa do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng và đặt nền móng. Ngành đã trải qua nhiều tên gọi khác nhau như: Nha Thông tin - Tuyên truyền, Nha Tuyên truyền và Văn nghệ, Bộ Tuyên truyền, Bộ Văn hóa, Bộ Văn hóa và Thông tin, Bộ Văn hóa, Thông tin và Thể thao và từ ngày 31-7-2007 đến nay là Bộ VH, TT&DL.

Qua từng giai đoạn lịch sử, ngành đã từng bước lớn mạnh, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Trong giai đoạn hội nhập và phát triển, ngành đã tích cực góp sức vào công cuộc xây dựng chung của đất nước.

Theo Phó giám đốc Sở VHTT&DL Trần Thị Kiều Tôn, Bến Tre là một tỉnh nhỏ, hoạt động văn hóa còn những hạn chế nhất định, nhưng là một nơi có bề dày truyền thống văn hóa, là một bộ phận quan trọng của văn hóa dân tộc. Chính vì vậy, tham gia quản lý, định hướng tư tưởng, thẩm mỹ, tổ chức các hoạt động văn hóa đa dạng, đúng hướng, đúng pháp luật, giữ gìn được bản sắc để góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân là nhiệm vụ thường xuyên của ngành. Hiện Sở VHTT&DL là đơn vị quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, vừa có những nét đặc thù riêng của từng lĩnh vực, nhưng cũng có mối quan hệ tương tác hỗ trợ nhau trong hoạt động và phát triển.        

Trong năm 2020, đối diện với nhiều khó khăn chung: tình hình biến đổi khí hậu và dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, toàn ngành linh hoạt trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần cho nhân dân.

Điển hình sự vận động đổi mới phù hợp tình hình mới là các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Hiện nay, các hoạt động được tồ chức theo hướng người dân được thể hiện và thụ hưởng, người dân vừa là chủ thể vừa là khách thể trong các chương trình tuyên truyền lưu động tại cơ sở và giao lưu nghệ thuật cộng đồng tại các điểm cố định trên địa bàn TP. Bến Tre cũng như phục vụ con em công nhân khu công nghiệp, tổ chức chiếu phim 3D phục vụ các cháu thiếu nhi tại các địa phương trong tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông trực tuyến, mạng xã hội (Youtube, Fanpage).

Ngoài ra còn đổi mới trong công tác quản lý các lĩnh vực ngày càng hiệu quả hơn. Không chỉ ở cấp tỉnh, nhiều địa phương có các cách làm hay, linh hoạt để thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực của ngành, như TP. Bến Tre, Giồng Trôm, Ba Tri… Các đơn vị đã triển khai kịp thời và thực hiện đúng tiến độ các kế hoạch của UBND tỉnh, Sở VHTT&DL, Huyện ủy, Thành ủy và UBND cùng cấp giao hàng năm; đồng thời, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với UBND cùng cấp xây dựng đề án, kế hoạch, chương trình hoạt động phù hợp với xu thế phát triển văn hóa chung của tỉnh, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương.

Từ việc làm tốt công tác quản lý, trong những năm qua, các hoạt động kinh doanh dịch vụ VHTT&DL, quảng cáo đã góp phần làm lành mạnh đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, thúc đẩy phát triển đồng bộ trên các lĩnh vực.

“Phát huy truyền thống 75 năm của ngành, với sự quyết tâm cao và tinh thần trách nhiệm, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành tiếp tục đoàn kết vượt qua khó khăn, góp sức hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới” - Phó giám đốc Sở VHTT&DL Trần Thị Kiều Tôn bày tỏ.

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Ngành Văn hóa  - Thông tin (28-8-1945 - 28-8-2020), Sở VHTT&DL tổ chức buổi họp mặt nội bộ ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của ngành. Qua đó, động viên toàn ngành tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng đổi mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng đi lên.

 Dịp này, Ban Giám đốc Sở đã trao thưởng cuộc thi viết cảm nhận về sách “Lòng dân Bến Tre với Bác Hồ” được phát động trong đơn vị trực thuộc Sở.

Bài, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN