Làm báo là làm cách mạng bằng báo chí

19/06/2009 - 15:46
Ảnh: T.C

LTS: Nhân kỷ niệm 84 năm báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-192521-6-2009), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Be đã có bài phát biểu, báo Đồng Khởi xin đăng lại tòan văn bài phát biểu này.

Kính thưa: Quí nhà báo lão thành cách mạng, Quí đại biểu;

Các đồng chí phóng viên, hội viên, cán bộ viên chức Hội Nhà báo tỉnh thân mến!

Hôm nay, chúng ta long trọng tổ chức kỷ niệm 84 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2009). Đây là dịp các thế hệ nhà báo tỉnh ôn lại truyền thống vẻ vang của Báo chí cách mạng được Đảng, Bác Hồ sáng lập và lãnh đạo, đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng đất nước trong giai đọan đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước. Báo chí Bến Tre là một bộ phận của báo chí nước nhà, đang từng bước hòan thiện về tổ chức, sắc bén về chính trị, phát huy vai trò là tiếng nói của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

Tại buổi lễ trang trọng và ấm cúng này, thay mặt Tỉnh ủy và nhân danh cá nhân, tôi gửi đến các đồng chí lời chào mừng nhiệt liệt và thân ái!

Thưa quí đại biểu và các đồng chí!

Báo chí cách mạng là hoạt động nghề nghiệp mang tính chính trị cao. Người làm báo là làm cách mạng bằng báo chí.

Chức năng thông tin, tuyên truyền đóng vai trò quan trọng góp phần truyền tải, cập nhật thông tin tình hình chính trị xã hội, tạo nên thế mạnh và sức hấp dẫn riêng của nghề báo. Báo chí cách mạng đi đầu xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng, tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong hệ thống chính trị và cả xã hội. Báo chí còn là diễn đàn để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nói lên tiếng nói của mình trong quá trình xây dựng đất nước theo mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Báo chí cách mạng là cầu nối giữa Đảng và dân. Chúng ta tự hào về bề dày truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam, đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Những người làm báo hôm nay càng thêm tự hào bởi người thầy đầu tiên, người khai sinh ra báo chí cách mạng Việt Nam là lãnh tụ Hồ Chí Minh- anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Báo chí cách mạng Việt Nam vì vậy có chất hùng và tính chiến đấu mạnh mẽ, song cũng đậm chất văn hóa, nhân văn mang bản sắc dân tộc. Xã hội hiện đại với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, báo chí nước nhà và báo chí Bến Tre càng trở nên quan trọng, vai trò người làm báo càng nâng cao. Làm báo không chỉ đơn thuần là kỹ thuật tác nghiệp mà quan trọng hơn là trách nhiệm của nhà báo với tư cách là người công dân, người cán bộ cách mạng. Cái tâm, cái tài và cái tầm là những tố chất nhân cách quan trọng của người làm báo và cán bộ quản lý báo chí. Tôi rất mừng là các cấp Hội Nhà báo Bến Tre thường xuyên quan tâm đến quá trình nâng cao hiệu quả, chất lượng  hoạt động của Hội trong thời gian qua.

Thưa quí đại biểu và các đồng chí!

Trong buổi lễ này, tôi có lời chúc mừng và chia vui với các đồng chí là phóng viên, cán bộ ngành báo chí, hội viên Hội Nhà báo Bến Tre về những đóng góp và thành tích của Hội, cơ quan báo chí địa phương đã đạt được hơn một năm qua.

Trước hết, Hội Nhà báo Bến Tre và các cơ quan báo chí trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao ý thức chính trị, ý thức công dân trong cộng đồng; một mặt tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; mặt khác phát huy vai trò, tiếng nói của nhân dân trong xây dựng Đảng, góp ý đảng viên, cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan công quyền; đảm bảo thông tin hai chiều và mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân. Việc xây dựng nội dung tuyên truyền có những bước cải tiến theo hướng chuyên sâu, chuyên đề thể hiện sự đầu tư và sáng tạo của cán bộ quản lý cơ quan báo chí, đội ngũ người làm báo. Đây cũng là một biểu hiện sinh động của quá trình thực hiện tinh thần Chỉ thị 37 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX Về một số biện pháp tăng cường lãnh đạo quản lý báo chí. Hội Nhà báo tỉnh đã thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, qui định đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, cộng tác viên, phát động hội viên tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Hội Nhà báo tỉnh đã làm tốt hơn công tác tập hợp lực lượng những người làm báo tại địa phương, tăng cường giao lưu học hỏi kinh nghiệm làm báo của tỉnh bạn, tổ chức những cuộc thi, qua đó có những tác phẩm báo chí được đánh giá cao, đoạt giải báo chí cấp tỉnh và Trung ương, tạo sinh khí mới và đà phát triển cho báo chí tỉnh nhà. Qua đó chứng tỏ, trong công cuộc đi lên công nghiệp hóa- hiện đại hóa quê hương có rất nhiều nhân tố tích cực, người tốt việc tốt, mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả. Sự năng động sáng tạo của cán bộ, đảng viên và nhân dân lao động là vô bờ bến; và tiềm năng của đội ngũ những người làm báo Bến Tre cũng rất dồi dào! Khả năng sáng tạo rất lớn. Điều này càng đòi hỏi người quản lý báo chí cần đổi mới phương thức lãnh đạo, cơ chế làm việc để tạo môi trường thuận lợi cho người làm báo Bến Tre được phát triển tài năng, nhiệt huyết, đóng góp cho sự phát triển của báo chí tỉnh nhà. Hội Nhà báo Bến Tre, Đài Phát thanh- Truyền hình và Báo Đồng Khởi là những cơ quan, đơn vị chủ công đi đầu trong quá trình này.

Nhân đây tôi cũng góp ý mấy vấn đề mà Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí địa phương cần quan tâm, giải quyết:

Thứ nhất, Ban Chấp hành Hội và các cơ quan báo chí, bao gồm cả các tờ tin, tạp chí chuyên ngành… phải tăng cường củng cố về tổ chức, thực hiện thật tốt qui chế hoạt động, qui chế phối hợp; đoàn kết nhất trí cao trong xây dựng và triển khai chương trình hoạt động.

Thứ hai, Hội cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo tinh thần Đề án số 442 của Hội Nhà báo Việt Nam về “Nâng cao vị trí, vai trò, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả họat động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam”.

Thứ ba, để làm tốt vai trò thông tin, tuyên truyền, Hội và những người làm báo cần tăng cường bồi dưỡng cả lý luận chính trị và nghiệp vụ chuyên môn để nâng cao hiệu quả tư tưởng, tính giáo dục, tính thuyết phục của sản phẩm báo chí. Báo chí là nhu cầu tinh thần của bạn đọc, cho nên nó đòi hỏi sản phẩm báo chí dù là thể loại báo viết, báo nói hay báo hình, báo điện tử, trang tin, tờ tin, tạp chí chuyên ngành… đều phải đáp ứng được cả về giá trị trí tuệ, giá trị tình cảm và giá trị văn hóa. Rất cần có những đề tài, chuyên đề nghiên cứu về nhu cầu, thị hiếu của đối tượng tiếp nhận sản phẩm báo chí để cơ quan báo chí có hướng điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Đấy là chưa nói cần có thêm nhiều tác phẩm báo chí mang tính phát hiện, tính đặt vấn đề, tính dự báo hỗ trợ các cơ quan Đảng, chính quyền nắm bắt nhanh hiệu quả các chủ trương, chính sách khi đưa vào thực tiễn cuộc sống.

Thưa quí đại biểu và các đồng chí!

Hiện nay, trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa, Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đang tiếp tục nỗ lực thực hiện cuộc Đồng Khởi mới toàn diện xây dựng quê hương giàu đẹp. Nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, bảo vệ quốc phòng- an ninh và giữ vững trật tự an toàn xã hội tại địa phương chuyển biến mạnh mẽ và đạt nhiều thành tựu. Song, bên cạnh đó vẫn còn nhiều yếu kém, hạn chế, bất cập về đào tạo cán bộ, dạy nghề cho người lao động, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông… ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển bền vững của địa phương. Trong sự nghiệp đổi mới, báo chí đóng vai trò to lớn thúc đẩy sự phát triển của xã hội, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, cổ vũ và tổ chức thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, tham gia một cách chủ động và mạnh mẽ vào cuộc đấu tranh chống tiêu cực, chống tham nhũng, chống các quan điểm sai trái; nêu gương những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực trong hoạt động của xã hội.

Tại buổi lễ kỷ niệm 84 năm Ngày Báo chí Việt Nam hôm nay, tôi mong Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí tỉnh nhà cùng các đồng chí làm báo quan tâm thực hiện một số công việc quan trọng sau:

- Hội Nhà báo tỉnh cần phát huy vai trò tổ chức chính trị- xã hội-nghề nghiệp của mình, có giải pháp; làm tốt hơn nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết, động viên những người làm báo tại địa phương phát huy tài năng sáng tạo để cống hiến thật nhiều cho sự nghiệp xây dựng đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa, tăng cường  hội nhập quốc tế và khu vực; góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam thực sự là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, của các tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp và là diễn đàn của nhân dân.

- Tăng cường giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, bồi dưỡng nghiệp vụ người làm báo; tiếp tục thực hiện chương trình hành động người làm báo Bến Tre “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Hội Nhà báo tỉnh có kế họach chủ động phối hợp các cơ quan, ban, ngành tổ chức tốt Hội Báo xuân hàng năm, mở rộng nhiều giải báo chí về các lĩnh vực, các chuyên ngành tạo không khí sôi động cho hoaạt động báo chí địa phương.

- Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí địa phương cần tiếp tục đổi mới phương thức họat động, tạo môi trường làm việc thuận lợi để những người làm báo sáng tạo tác phẩm báo chí với chất lượng ngày càng cao.

Thưa quí đại biểu và các đồng chí!

Báo chí cách mạng Việt Nam do Đảng lãnh đạo luôn là tiếng nói của Đảng và nhân dân, phản ánh chân thực quá trình vận động của cách mạng và góp phần to lớn vào thành tựu chung của cả dân tộc 84 năm qua. Báo chí Bến Tre là tiếng nói của Đảng bộ và nhân dân quê hương Đồng Khởi đang tiến bước thực hiện công cuộc Đồng Khởi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Hội Nhà báo Bến Tre với đông đảo những người làm báo với tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo chắc chắn sẽ làm tốt hơn vai trò, nhiệm vụ quan trọng của mình, khơi dậy và phát huy truyền thống quê hương trong giai đoạn cách mạng hiện nay, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng tòan quốc lần thứ X và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần VIII. Năm 2010 sắp tới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ chào đón những sự kiện chính trị xã hội trọng đại, đánh dấu bước tiến mới của Tổ quốc ta, nhân dân ta trong thế kỷ 21. Đó là kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 50 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi, 120 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu, 65 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam… Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí tại địa phương phải có kế hoạch thông tin, tuyên truyền thật cụ thể và đi vào chiều sâu. Tôi tin chắc rằng, các nhà báo Bến Tre sẽ không ngừng trau dồi trình độ lý luận chính trị và nghiệp vụ để có thật nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao, đáp ứng niềm tin và sự mong mỏi, kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Thay mặt Tỉnh ủy, tôi có lời chúc sức khỏe đến các nhà báo lão thành cách mạng, các đồng chí phóng viên, cán bộ viên chức ngành báo chí. Với tinh thần phát huy truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam, tôi chúc Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí Bến Tre gặt hái nhiều thành công mới, làm tốt sứ mạng lịch sử của mình trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN