Lộc Thuận dẫn đầu huyện Bình Đại trong công tác cải cách hành chính

30/09/2022 - 05:41

BDK - Lộc Thuận là xã thuộc tiểu vùng II của huyện Bình Đại, có diện tích tự nhiên trên 1.180ha, hơn 2,1 ngàn hộ dân, trên 6,6 ngàn nhân khẩu sinh sống tập trung ở 4 ấp. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lộc Thuận quyết tâm vượt khó vươn lên để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Lộc Thuận luôn tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Lộc Thuận luôn tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Nâng cao chất lượng công vụ

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, Đảng ủy, UBND xã Lộc Thuận đã cụ thể hóa các chủ trương, kế hoạch của cấp trên thành nhiệm vụ của địa phương để giao cho từng bộ phận, phân công rõ cho từng cán bộ, công chức (CB, CC), có người chủ trì, có người phối hợp để triển khai thực hiện.

Theo quyết định công bố của UBND huyện Bình Đại, năm 2021, chỉ số CCHC của Lộc Thuận dẫn đầu các xã, thị trấn trong toàn huyện với số điểm rất cao, 98,47 điểm. Chủ tịch UBND xã Lộc Thuận Lê Thị Thu Dung cho biết: Trong những năm qua, xã luôn nỗ lực hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới cũng như thực hiện CCHC để nâng cao chất lượng công vụ nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn. Địa phương luôn tạo điều kiện thuận lợi để CB, CC tham gia các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (CMNV), nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đến nay, hầu hết đội ngũ CB, CC đều đạt chuẩn; nhiều CB, CC đạt trình độ đại học cũng như đang theo học. Cụ thể, CB trình độ chính trị từ trung cấp trở lên 11/11 người; CMNV 11/11 người có trình độ đại học; tin học trình độ A trở lên 8/11 người; ngoại ngữ trình độ A trở lên 11/11 người. CC trình độ chính trị từ trung cấp trở lên 8/9 người; CMNV từ đại học trở lên 8/9 người; tin học trình độ A trở lên 8/9 người, ngoại ngữ trình độ B 9/9 người; quản lý nhà nước chương trình chuyên viên 9/9 người.

Nhìn chung, đội ngũ CB, CC cơ bản được nâng cao về trình độ, chuyên môn; tác phong, lề lối làm việc được đổi mới, sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; tinh thần trách nhiệm được nâng lên, tận tình phục vụ nhân dân, không gây phiền hà, sách nhiễu cho nhân dân. Giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong nhân dân nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, góp phần quan trọng vào công tác dân vận của chính quyền ở địa phương. Mối quan hệ giữa chính quyền, đoàn thể và nhân dân ngày càng gắn bó hơn, tạo niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền.

Tận tụy, tận tình phục vụ nhân dân

Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC được thực hiện đúng theo quy trình. Mỗi tháng tiếp nhận và giải quyết hàng trăm hồ sơ các loại, hầu hết đều đúng hẹn. Cùng với đó là tinh thần trách nhiệm phục vụ người dân của đội ngũ CB, CC, nhất là CC làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã luôn được nêu cao. Đặc biệt là không gây phiền hà, sách nhiễu người dân, luôn tận tụy, tận tình phục vụ khi người dân đến thực hiện các giao dịch hành chính.

Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của UBND xã được quan tâm thực hiện thường xuyên. Trong năm, không có ý kiến phản ánh, kiến nghị nào của cá nhân liên quan đến quy định hành chính.

CC Văn phòng - Thống kê Đặng Thị Thanh Thúy cho biết: “Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ, mỗi CB, CC phải đề cao trách nhiệm phục vụ nhân dân, luôn lắng nghe ý kiến góp ý của người dân về thái độ phục vụ để điều chỉnh kịp thời”.

Công tác cải cách tài chính công cũng được xã thực hiện tốt, thu, chi ngân sách được đảm bảo, sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm và thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ. Hàng tháng có kiểm tra, đối chiếu giữa kế toán - thủ quỹ. Việc giải ngân vốn đầu tư công được thực hiện đúng theo kế hoạch, quy trình, hiện xã không còn nợ đọng trong đầu tư xây dựng cơ bản.

Ngoài ra, UBND xã còn đặc biệt quan tâm đến công tác hiện đại hóa công sở: nâng cao hiệu quả văn hóa công sở, đạo đức công vụ, ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động quản lý; chú trọng thực hiện trụ sở sạch đẹp, văn minh. CB, CC thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở, làm việc có bản chức danh và thẻ đeo theo quy định… Tỷ lệ CB, CC sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc đạt 100%; tất cả CB, CC xã đều sử dụng tốt phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice.

“Thời gian tới, Lộc Thuận cần tiếp tục phát huy ưu điểm, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong thực hiện các nội dung trọng tâm của công tác CCHC để góp phần nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương mà trên hết là nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp”.

(Trưởng phòng Nội vụ huyện Bình Đại Lê Hoàng Nam)

Bài, ảnh: Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN