Mỏ Cày Bắc giải ngân 650 triệu đồng cho các hộ vay vốn

12/06/2022 - 21:45

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mỏ Cày Bắc phối hợp với UBND xã Thanh Tân vừa tổ chức giải ngân vốn cho 13 hộ vay, với số tiền 650 triệu đồng. Trong đó, có 5 hộ vay theo chương trình tín dụng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính, thiết bị học trực tuyến, 2 hộ vay theo chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

Năm 2022, huyện Mỏ Cày Bắc được phân bổ hơn 7 tỷ đồng để triển khai các chương trình cho vay ưu đãi phục hồi và phát triển kinh tế theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ với 3 chương trình, gồm: học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua sắm máy vi tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến trong giai đoạn dịch Covid-19; vay giải quyết việc làm; vay nhà ở xã hội.

Để thực hiện tốt Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chủ động tham mưu UBND huyện chỉ đạo các phòng, ngành, địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác ở cơ sở tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, mục tiêu, ý nghĩa và các quy định của chương trình để người dân nắm bắt, đăng ký nhu cầu; tổ chức bình xét đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Ngân hàng đang tập trung đẩy nhanh việc giải ngân, đưa nguồn vốn chính sách tín dụng ưu đãi đến với người nghèo và các đối tượng chính sách theo quy định.

Thảo Oanh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN