Mỏ Cày Bắc xây dựng và phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực

18/01/2021 - 07:08

BDK - Giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030, huyện Mỏ Cày Bắc tập trung xây dựng vùng sản xuất tập trung, gắn với phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện. Việc xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của nông sản; gia tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, góp phần phát triển kinh tế của huyện.

Người dân chăm sóc hoa kiểng.

Người dân chăm sóc hoa kiểng.

Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp

Mỏ Cày Bắc có thế mạnh kinh tế vườn và chăn nuôi. Diện tích đất trồng dừa 9.210ha, bưởi da xanh 1.472ha, cây giống - hoa kiểng 550ha và 95 ngàn con heo. Tuy nhiên, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún. Chất lượng sản phẩm chưa cao, thiếu tính ổn định, hạn chế sức cạnh tranh. Khâu sản xuất, sơ chế - chế biến chưa được tổ chức tốt; tiêu thụ chủ yếu bán cho thương lái vận chuyển đến cơ sở sơ chế phục vụ trong nước hoặc xuất khẩu (không nhiều). Các hộ sản xuất chưa có sự liên kết với nhau tạo diện tích sản xuất tập trung lớn. Khâu sản xuất chưa liên kết với doanh nghiệp cung cấp đầu vào, đầu ra.

Theo kế hoạch, huyện phấn đấu đến năm 2025, 4 chuỗi sản phẩm: dừa, bưởi da xanh, cây giống - cây kiểng, heo, hoạt động nhịp nhàng, thông suốt. Xây dựng vùng sản xuất tập trung, áp dụng công nghệ cao, liên kết để tiếp tục hoàn thiện chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh theo hướng hiện đại, bền vững. Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện áp dụng quy trình sản xuất tốt (GAP) hoặc tương đương lên 20% và được thực hiện liên kết 30%; xây dựng thí điểm các vùng nguyên liệu tập trung với quy mô 2.000ha đối với dừa; 200ha đối với bưởi da xanh; 50ha đối với cây giống - hoa kiểng.

Củng cố nâng chất hoạt động sản xuất, kinh doanh 4 hợp tác xã (HTX), 10 tổ hợp tác (THT) trồng bưởi da xanh; 3 HTX, 4 THT trồng dừa; 2 HTX sản xuất cây giống - hoa kiểng về quản lý, điều hành hoạt động, phát triển sản xuất, kinh doanh. Xây dựng từ 20 - 25% diện tích trồng dừa, bưởi da xanh đạt tiêu chuẩn sạch, hữu cơ; tham gia truy xuất nguồn gốc sản phẩm, xuất xứ sản phẩm, nhãn hiệu tập thể từ 10 - 15%; hoàn thiện liên kết sản xuất - tiêu thụ giữa các HTX, THT với các công ty, doanh nghiệp.

Huyện củng cố nâng chất hoạt động sản xuất, kinh doanh 2 HTX, 6 THT chăn nuôi heo về bộ máy quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Xây dựng quy trình chuẩn chăn nuôi heo về an toàn vệ sinh thực phẩm, tăng cường hỗ trợ chứng nhận VietGAP, chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường, truy xuất nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, nhãn hiệu tập thể. Phấn đấu đến năm 2025, có từ 15 - 20% tổng đàn heo trên địa bàn huyện liên kết sản xuất - tiêu thụ với các công ty, doanh nghiệp.

Giai đoạn 2025 - 2030, huyện mở rộng và nâng cấp chuỗi giá trị dừa, bưởi da xanh, cây giống - hoa kiểng, heo hoạt động hiệu quả, bền vững; mở rộng phạm vi, quy mô liên kết, tạo sự liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi, gắn bó mật thiết với nhau vì quyền lợi và nghĩa vụ trong liên kết.

Giải pháp thực hiện

Để đề án xây dựng vùng sản xuất tập trung, gắn với phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện thành công, theo Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Bắc Nguyễn Văn Trung, huyện tập trung vận động, thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư tham gia liên kết cùng HTX tổ chức sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị sản xuất đến chế biến, bảo quản, tiêu thụ nông sản trên các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Hỗ trợ, tổ chức phát triển kênh phân phối, bán sản phẩm đến hệ thống siêu thị, các khu công nghiệp, qua các hệ thống bán lẻ, bán hàng online. Đồng thời, liên hệ tác nhân đầu vào cung cấp vật tư và tiêu thụ sản phẩm đầu ra. Đẩy mạnh hoạt động kết nối, xúc tiến và định hướng thị trường cho từng sản phẩm; thúc đẩy phát triển mạng lưới, hệ thống kết nối, phân phối; phát triển thương mại điện tử, nhằm gia tăng năng lực sản xuất. Định kỳ huyện tổ chức họp mặt, hội thảo các tác nhân tham gia chuỗi giá trị. Tìm kiếm, mời gọi sự tham gia của các doanh nghiệp đủ tầm, đủ năng lực và tâm huyết.

Huyện sẽ quy hoạch vùng sản xuất, vùng nguyên liệu, tổ chức lại sản xuất gắn với bố trí dân cư tập trung; củng cố, thành lập, nâng cao chất lượng hoạt động của HTX, THT. Cụ thể, huyện sẽ có chính sách quy hoạch, bố trí dân cư tập trung, xây dựng vùng nguyên liệu có chất lượng, năng suất cao, tập trung sản xuất hàng hóa lớn, áp dụng kỹ thuật thâm canh, tiên tiến, đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi, giao thông nông thôn, cho vay vốn lãi suất thấp, ưu đãi. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nguồn nhân lực quản trị, tiếp cận và áp dụng khoa học công nghệ, năng lực về thông tin; thương mại và tiếp cận thị trường.

Các ngành sẽ hỗ trợ cho nông dân đa dạng hóa đầu ra trong việc kết nối cung cấp nông sản cho cửa hàng tiện ích, chợ, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, bếp ăn…; xúc tiến thương mại thông qua website, logo, nhãn hiệu, xây dựng thương hiệu, kỹ năng tiếp cận thị trường. Áp dụng quy trình sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm từ khâu giống, phân bón, thức ăn, thuốc đến công tác vệ sinh an toàn dịch bệnh. Cải thiện chất lượng sản phẩm, chú trọng công nghệ sau thu hoạch.

Ngoài ra, huyện tăng cường huy động, lồng ghép vốn từ các chương trình, dự án liên quan thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng chuỗi giá trị. Phối hợp triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách liên quan đến thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh hỗ trợ các chủ thể tham gia chuỗi giá trị. Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, hệ thống điện, hệ thống đường giao thông, nhà xưởng, nhà kho, nước sạch, hệ thống xử lý nước thải thiết bị, hỗ trợ cho việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới, hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến.

Huyện ủy và UBND huyện xác định việc xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng 2030 là cấp thiết. Việc xây dựng nhằm giảm chi phí đầu vào, nâng cao chất lượng đầu ra, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống nông dân. Mục đích cuối cùng là hoàn thiện và phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện một cách hiệu quả, bền vững.

(Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Bắc Nguyễn Văn Trung)

Bài, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN