Mời cộng tác tin, bài cho website Biển - Biên giới biển Bến Tre

06/10/2020 - 20:04

BDK - Sở Thông tin và Truyền thông thông báo mời gọi cộng tác bài viết cho website Biển - Biên giới biển Bến Tre tại địa chỉ www.biengioibienbentre.vn.

Chủ đề bài viết, hình ảnh, tin, bài cộng tác phải có nội dung tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng liên quan đến công tác biển đảo Việt Nam, những gương điển hình trong phát triển kinh tế biển, đảo và đấu tranh bảo vệ chủ quyền Việt Nam. Qua các tin, bài góp phần thực hiện tốt việc bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam nói chung và trên địa bàn tỉnh.

Các tác giả có thể gửi tin, bài cộng tác về Phòng Thông tin, Báo chí và Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông, tầng 13, Tòa nhà 6 sở, số 126A, đường Nguyễn Thị Định, phường Phú Tân, TP. Bến Tre. Hộp thư điện tử  pbcxb.stttt@bentre.gov.vn, số điện thoại 02753.818102, gặp đồng chí Bích Thủy.

T. Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN