Mỹ Thạnh An trên đường tiến tới Xã Văn hóa

23/02/2012 - 15:45
Tuyến đường chính vào cầu Bến Tre 1 - phía Mỹ Thạnh An. Ảnh: T.L

Mỹ Thạnh An là xã nằm ở phía Nam thuộc TP. Bến Tre. Xã có 2.307 hộ, với hơn 12 ngàn người dân, gồm 7 ấp. Mỹ Thạnh An là địa bàn có vị trí quan trọng về văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng của TP. Bến Tre, đặc biệt khi nội ô Thành phố được “triển khai” sang phía bờ nam sông Bến Tre.

Trong những năm gần đây, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã có những bước phát  triển mạnh mẽ, được đông đảo các tầng lớp cán bộ và nhân dân trong xã nhiệt tình hưởng ứng. Nhiệm kỳ 2000-2005, có 2.051 hộ, 4 ấp, 1 cơ quan, 3 trường học, 5 cơ sở thờ tự đạt tiêu chuẩn văn hóa. Nhiệm kỳ 2005-2010, cụ thể là năm 2006 đã có 98% hộ, 100% ấp (7/7), 100% cơ sở thờ tự, 100% cơ quan, trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa. Có được kết quả trên, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã củng cố tổ chức và kiện toàn từ xã đến ấp, xây dựng chương trình cụ thể về xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư như: Xây dựng tụ điểm văn hóa, xây dựng các câu lạc bộ, thành lập đội bóng chuyền, bóng đá, xây dựng chợ, cầu, đường thông thoáng, văn minh. Ban Chỉ đạo đã thành lập đoàn kiểm tra của xã, thường xuyên đi đến các ấp để kiểm tra, đánh giá chất lượng phong trào, từ đó có biện pháp chỉ đạo sát với thực tế.

Nhân dân ấp An Thuận A ra quân phát quang bụi rậm và vệ sinh môi trường.
Ảnh: T.L

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo còn phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền chương trình xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và các tiêu chí xây dựng gia đình, xóm ấp, cơ quan, trường học văn hóa, phát động đăng ký thi đua xây dựng gia đình, xóm ấp, cơ quan, trường học văn hóa ở khu dân cư.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, đến nay, xã đã đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao. Nếu thu nhập bình quân đầu người năm 2010 đạt trên 22 triệu đồng, thì năm 2011 đã tăng lên trên 25 triệu đồng. Nhiều dự án trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi đạt kết quả khá, sản xuất nông nghiệp tăng 2%, sản xuất CN-TTCN, dịch vụ tăng 14%, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,5%. Xã cũng đã tích cực triển khai các dự án về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó, chú trọng các công trình điểm như: trường học, các thiết chế văn hóa, trụ sở cơ quan, cầu đường giao thông… với vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng.

Những thành tích đã đạt được là hết sức cơ bản và rất đáng khích lệ. Có thể nói, với những “hành trang” đó, Mỹ Thạnh An thật sự đạt chuẩn là Xã Văn hóa.

Võ Thy Nhân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN