Năm 2009: Bến Tre có trên 107 ngàn hộ nông dân được tôn vinh

11/12/2009 - 12:54

Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi là một trong 3 phong trào lớn do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động. Quán triệt chủ trương, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, với chức năng, nhiệm vụ và vai trò của Hội, trong những năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức, phát động thực hiện phong trào đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Phong trào đã tác động tích cực đến quá trình phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế- xã hội mà Tỉnh ủy đề ra. Nhiều hộ nông dân đã xác định mô hình kinh tế hộ thích hợp với tiềm năng, điều kiện của tỉnh, mạnh dạn đầu tư thay đổi cơ cấu sản xuất kinh doanh, thay đổi ngành nghề sản xuất, khôi phục và phát triển ngành nghề truyền thống, nâng cao thu nhập và giải quyết việc làm cho lao động nông nhàn.
Sau 3 năm phát động, nông dân đã mạnh dạn đầu tư cải tạo vườn kém hiệu quả, đến nay tổng diện tích cây ăn trái toàn tỉnh đạt 34.405 ha với sản lượng khoảng 246.058 tấn. Nhìn chung, diện tích và sản lượng cây ăn trái có giảm do người dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, sang làm nhà ở và các công trình dân sinh, mặt khác nhiều diện tích đang trong giai đoạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng chất lượng, hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, còn có sự kết hợp sáng tạo của người nông dân giữa phát triển kinh tế vườn với sản xuất giống cây ăn trái, hoa kiểng, khai thác du lịch xanh, du lịch sinh thái. Lĩnh vực chăn nuôi được người dân quan tâm phát triển theo hướng trang trại và an toàn về sinh học. Hiện đàn heo có 302.000 con, đàn bò 179.630 con, đàn gia cầm có trên 3,966 triệu con. Nghề chăn nuôi vừa giúp nông dân tăng thu nhập, cải thiện đời sống, vừa giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương. Kinh tế thủy sản là một trong hai mũi nhọn kinh tế của tỉnh, được sự hỗ trợ từ nhiều mặt của các cấp, các ngành và giá cả thị trường thuận lợi nên nông dân đã tập trung đầu tư, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, khai thác tối đa tiềm năng ngành thủy sản. Tổng diện tích nuôi thủy sản hiện nay khoảng 41.835 ha.
Lĩnh vực khai thác thủy sản cũng đạt được nhiều thành tựu, toàn tỉnh hiện có 4.219 tàu thuyền đã đăng ký, trong đó có 1.297 tàu khai thác, đánh bắt xa bờ, khai thác thủy sản có hiệu quả, sản lượng khai thác các loài cá có giá trị kinh tế cao hàng năm đều tăng. Nhìn chung, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã làm chuyển biến nền kinh tế nông nghiệp và nông thôn. Tốc độ tăng trưởng nông, lâm, ngư nghiệp hàng năm khá cao, sản xuất phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo ra nhiều sản phẩm với khối lượng, phẩm chất, giá trị cao phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. Các loại hình kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại phát triển theo quy mô sản xuất lớn, hiện toàn tỉnh có 1.095 tổ, nhóm hợp tác; 97 HTX nông nghiệp từng bước được củng cố, hoạt động đi dần vào thực chất, 387 trang trại vườn, chăn nuôi, thủy sản, được công nhận đạt hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, tổng số lượt hộ nông dân đạt danh hiệu Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi 4 cấp, qua 3 năm phát động (2007-2009) là 287.693 lượt hộ. Riêng năm 2009 có 107.667 hộ đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó cấp cơ sở là 95.825 hộ, cấp huyệân 10.243 hộ, cấp tỉnh 523 hộ và cấp Trung ương 76 hộ. Đa số mô hình đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp trong tỉnh đều là những hộ nghèo vượt khó vươn lên, có kinh nghiệm, năng động, sáng tạo, có tinh thần cầu tiến, dám nghĩ dám làm và chịu khó tìm tòi học hỏi.
Tác động của phong trào đã góp phần rất lớn đến việc củng cố, kiện toàn tổ chức hội các cấp, phát huy được tinh thần đoàn kết, tương trợ trong nội bộ nông dân, thể hiện rõ qua việc các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trực tiếp giúp đỡ các hộ nghèo trong xóm ấp. Phong trào còn tác động đến việc vận động nông dân xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng ấp, xã văn hóa.

T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN