Năm 2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công giải quyết hơn 78 ngàn hồ sơ các loại

17/01/2021 - 19:14

BDK - Năm 2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công (Trung tâm) tỉnh đã tiếp nhận 80,4 ngàn hồ sơ (HS) các loại (số tròn). Trong đó, HS tiếp nhận trực tiếp (67,3 ngàn HS), còn lại là tiếp nhận trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo thống kê, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tiếp nhận 61,8 ngàn HS; các cơ quan ngành dọc (Công an, Bảo hiểm xã hội tỉnh) tiếp nhận 18,6 ngàn HS. Bình quân mỗi ngày, Trung tâm tiếp khoảng 460 lượt người đến làm thủ tục.

Cơ quan chức năng đã giải quyết 78,76 ngàn HS các loại (đạt tỷ lệ 97,9%). Trong đó, HS giải quyết đúng và trước hạn là 77,56 ngàn (tỷ lệ 98,5%), có 1,2 ngàn HS giải quyết trễ hạn (tỷ lệ 1,5%).

Trong tổng số HS trễ hạn có 164 HS trễ hạn thực tế do phải xác minh nhiều nơi (153 HS cấp phiếu lý lịch tư pháp và 11 HS giấy phép lái xe). Còn lại 1.038 HS trễ hạn trên hệ thống do Trung tâm vừa thực hiện song song chuyển HS trên hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển HS giấy giải quyết; trong đó, công chức chuyên môn các sở giải quyết HS giấy xong nhưng chưa xử lý HS trên hệ thống và dẫn đến trễ hạn trên hệ thống.

H. Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN