Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy

21/03/2021 - 18:47

BDK - Theo thống kê của ngành chức năng, đến cuối năm 2020, số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý trên địa bàn tỉnh là 1.276 (tăng 293 người so với năm 2019). Công tác đấu tranh phòng chống ma túy (PCMT), cai nghiện ma túy (CNMT) và quản lý sau cai nghiện luôn được ngành chức năng quan tâm.

Người cai nghiện tham gia lao động, sản xuất tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh. Ảnh: H. Đức

Người cai nghiện tham gia lao động, sản xuất tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh. Ảnh: H. Đức

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thanh Hùng cho biết: Công tác CNMT luôn được lãnh đạo tỉnh quan tâm. Hiện Cơ sở CNMT tỉnh (xã Tân Xuân, huyện Ba Tri) đã được đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị, đảm bảo tốt cho việc điều trị và quản lý học viên. Các ngành chức năng đã phối hợp khá hiệu quả trong công tác lập hồ sơ và tổ chức các hình thức CNMT trên địa bàn tỉnh.

Năm 2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện; các văn bản quy định về mức hỗ trợ đối với cán bộ cấp xã làm công tác theo dõi, quản lý đối tượng CNMT tự nguyện… Công tác tuyên truyền về tệ nạn ma túy, đấu tranh PCMT, nâng cao nhận thức của cộng đồng về hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện được các ngành chức năng phối hợp tổ chức sâu rộng đến tổ nhân dân tự quản, hộ gia đình dưới nhiều hình thức.

Các huyện, thành phố tổ chức cai nghiện cho 919/1.276 người nghiện ma túy (đạt tỷ lệ 72,02% so với tổng số người nghiện có hồ sơ quản lý). Trong số này có 79 người tham gia cai nghiện tự nguyện tại gia đình; 32 người cai nghiện tại điểm CNMT cộng đồng; 251 người tham gia điều trị bằng thuốc thay thế Methadone; 357 người áp dụng biện pháp quản lý cai nghiện bắt buộc và 200 người cai nghiện tự nguyện tại cơ sở CNMT). Thông qua các hình thức CNMT đã tạo điều kiện cho người cai nghiện có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng, tìm được việc làm; góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương, hạn chế số người tái nghiện.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm ma túy, người nghiện ma túy hiện nay còn diễn biến rất phức tạp, số người sử dụng và người nghiện ma túy tổng hợp ngày càng tăng, nhất là trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Công tác tổ chức CNMT tại cộng đồng và quản lý sau cai nghiện còn nhiều hạn chế.

Để công tác CNMT và quản lý sau CNMT đạt kết quả, các cơ quan chức năng đã đưa ra những giải pháp như: Tăng cường công tác truyền thông về PCMT; trong đó huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các hội nghề nghiệp và cộng đồng dân cư cùng tham gia. Trong tuyên truyền cần chuyển đổi về nhận thức, xem người nghiện là người bệnh để tư vấn, hỗ trợ điều trị phù hợp. Trong tổ chức các hình thức CNMT, cần xác định rõ đối tượng để áp dụng hình thức cai nghiện cho phù hợp. Cần có sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể với gia đình người nghiện và phân công cụ thể cho từng đoàn viên, hội viên trong việc theo dõi, động viên, giáo dục, cảm hóa người cai nghiện. Đặc biệt, cần giúp đỡ và hỗ trợ việc làm cho người sau cai nghiện, giúp họ sớm tái hòa nhập cộng đồng.

H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN