Nâng cao hiệu quả xây dựng lực lượng Công an nhân dân theo Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị

14/11/2022 - 17:08

BDK.VN - Ngày 14-11-2022, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA, ngày 25-5-2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về việc thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại tá Trương Sơn Lâm - Giám đốc Công an tỉnh, Bí thư Đảng ủy chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh Bến Tre.

Đại biểu tại điểm cầu Công an tỉnh Bến Tre.

Đại biểu tại điểm cầu Công an tỉnh Bến Tre.

Công tác triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết số 12 được cấp ủy, tổ chức đảng trong lực lượng CAND thực hiện khoa học, tập trung xây dựng các đề án thành phần phù hợp với lực lượng, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm. Công tác tuyên truyền chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương được thực hiện rộng khắp, phong phú, sinh động, toàn diện, tạo sự đồng thuận cao trong các cấp, các ngành, trong dư luận xã hội đối với yêu cầu cần thiết xây dựng, phát triển lực lượng CAND; kịp thời đấu tranh có hiệu quả, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đối với chủ trương của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng CAND…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu hệ thống chính trị và lực lượng CAND có trách nhiệm phải quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị thật sự nghiêm túc. Bộ trưởng yêu cầu cấp ủy, thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương lấy Nghị quyết số 12, Kế hoạch số 118 là văn bản để “soi chiếu” toàn bộ chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác trọng tâm của đơn vị trong nhiệm kỳ và hàng năm; việc quán triệt, phổ biến, triển khai Nghị quyết số 12 và Kế hoạch số 118 phải đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò người đứng đầu, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả trong việc quán triệt, triển khai thực hiện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động đối với các đơn vị trực thuộc và đảng viên, cán bộ chiến sĩ thuộc thẩm quyền quản lý.

Tin, ảnh: Quang Duy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN