Nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến

06/11/2020 - 06:57

BDK - Tháng 9-2020, UBND TP. Bến Tre xây dựng kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) lên mức độ 4 năm 2020 của các cơ quan nhà nước trên địa bàn TP. Bến Tre năm 2020. UBND thành phố cũng đang chuẩn bị các bước nhằm nâng cao tỷ lệ sử dụng DVCTT. Đây là nhiệm vụ quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính triển khai Chính phủ điện tử.

Công chức cấp xã cần được bồi dưỡng để nâng cao khả năng cung ứng và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Công chức cấp xã cần được bồi dưỡng để nâng cao khả năng cung ứng và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 

Thực trạng sử dụng

Trên địa bàn TP. Bến Tre hiện có 5 phòng, ban có thủ tục hành chính (TTHC) mức độ 3 là: Phòng Tài chính - Kế hoạch (5 thủ tục), Phòng Giáo dục và Đào tạo (5 thủ tục), Phòng Văn hóa và Thông tin (6 thủ tục), Phòng Kinh tế (15 thủ tục) và Phòng Tư pháp (8 thủ tục). Tỷ lệ xử lý hồ sơ trên Igate của các phòng, ban đến ngày 31-8-2020 đều trên 60%.

Các TTHC mức độ 3 hầu như không có người dân nộp trực tuyến mà chủ yếu là do công chức nhập và xử lý trên hệ thống cổng DVCTT Igate. DVCTT chưa được đông đảo người dân thực hiện do khả năng tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin của người dân còn thấp, chưa biết cách sử dụng, truy cập để thực hiện TTHC trên môi trường mạng. Bên cạnh đó, tâm lý và thói quen của người dân còn e ngại, lo lắng việc thất lạc hồ sơ nên muốn đến thực hiện TTHC trực tiếp tại cơ quan nhà nước để được yên tâm hơn. Một vài TTHC thành phần hồ sơ yêu cầu phức tạp nên chưa thể áp dụng cung cấp trực tuyến mức độ 3 cho tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Các hộ dân không có máy scan nên khó thực hiện thủ tục tại nhà.

Để giải quyết những khó khăn trên, UBND TP. Bến Tre đã ban hành Kế hoạch số 3510/KH-UBND ngày 16-9-2020 cung cấp 100% DVCTT lên mức độ 4 năm 2020 của các cơ quan nhà nước trên địa bàn TP. Bến Tre năm 2020. Theo đó, thành phố sẽ cung cấp 100% DVCTT thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh ở mức độ 4 (đối với các thủ tục phù hợp). Cung cấp thông tin, DVCTT cho người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi. Tiết kiệm chi phí, thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các TTHC, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của thành phố.

Giải pháp cụ thể

Mục tiêu cụ thể của việc cung cấp 100% DVCTT lên mức độ 4 năm 2020 là cho phép người dân, doanh nghiệp thanh toán phí, lệ phí (nếu có) trực tuyến, không dùng tiền mặt, bằng nhiều phương tiện khác nhau khi sử dụng dịch vụ công. Đồng thời, đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Tận dụng hệ thống công nghệ thông tin sẵn có, chủ động bố trí, huy động nguồn lực tại chỗ để sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ trực tuyến của tất cả các TTHC. Hoàn thành việc nâng cấp các dịch vụ công mức 2 và 3 lên mức độ 4; từng bước nâng cấp hệ thống thông tin để xử lý hồ sơ hoàn toàn trên môi trường mạng. Hỗ trợ, hướng dẫn, phổ cập kỹ năng để người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến nhằm nâng cao số lượng hồ sơ xử lý trực tuyến của mỗi dịch vụ công của tỉnh.

Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, gồm: Tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ qua Cổng DVCTT tại địa chỉ https://dichvucong.bentre.gov.vn. Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh cho người dân, doanh nghiệp biết và sử dụng DVCTT mức độ 3, 4 tại địa chỉ: https://dichvucong.bentre.gov.vn cũng như tuyên truyền tăng cường sử dụng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tuyên truyền sâu rộng đến người dân trong thực hiện nội dung Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích bằng nhiều hình thức, nhằm giúp các tổ chức, cá nhân hiểu rõ lợi ích, tin tưởng và sử dụng dịch vụ. Tổ chức hướng dẫn trực tiếp các cá nhân, tổ chức có nhu cầu giải quyết TTHC khi đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các xã, phường, TP. Bến Tre và tỉnh.

UBND TP. Bến Tre đề ra nhiệm vụ: hoàn thành việc cung cấp 53 thủ tục hành chính lên mức độ 4 đối với các phòng ban thành phố đến ngày 15-11-2020. Hoàn thành việc cung cấp 25 thủ tục hành chính lên mức độ 4 đối với UBND các xã, phường đến ngày 15-12-2020.

Bài, ảnh: T. Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN