Ngành Giao thông vận tải tỉnh triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

03/02/2023 - 06:21

BDK - Với tinh thần tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023 “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”, ngành Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong các lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý vận tải, giao thông nông thôn (GTNT), an toàn giao thông (ATGT)...

Công nhân làm việc trên công trường cầu Rạch Miễu 2.

Công nhân làm việc trên công trường cầu Rạch Miễu 2.

Những kết quả năm 2022

Trong năm 2022, ngành GTVT đã quan tâm duy tu, bảo dưỡng hệ thống hạ tầng giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt. Công tác tuần tra, bảo vệ hành lang ATGT được thực hiện thường xuyên; đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng vi phạm hành lang ATGT. Công tác phát triển hạ tầng GTNT được các cấp chính quyền quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Ngành cũng đã tích cực hỗ trợ các địa phương trong công tác xây dựng, phát triển hạ tầng GTNT đạt chuẩn.

Bên cạnh kết quả, còn hạn chế trong năm 2022 được nhìn nhận như: Đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đang gặp khó khăn về nguồn vốn. Công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng thi công chậm đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án, cũng như tiến độ giải ngân. Công tác duy tu, sửa chữa được quan tâm thực hiện thường xuyên, liên tục nhưng tình trạng hư hỏng trên các tuyến vẫn còn tồn tại do mật độ, lưu lượng phương tiện giao thông, phương tiện có trọng tải lớn trên các tuyến tăng nhanh nhưng nguồn vốn phân bổ hàng năm cho công tác này chưa đáp ứng đủ, kịp thời so với yêu cầu. Tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm phạm vi đã giải phóng mặt bằng, vi phạm trong hành lang an toàn đường bộ, san lấp mặt bằng, lấp bít cửa xả hệ thống thoát nước dọc… vẫn chưa được xử lý, chỉ dừng ở mức độ tuyên truyền, vận động.

Để giải quyết khó khăn, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển của tỉnh, ngành GTVT đã có những kiến nghị cụ thể như: Kiến nghị Chính phủ và các bộ, ban, ngành có liên quan quan tâm hỗ trợ nguồn vốn phục vụ công tác nâng cấp, phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch; phân bổ đủ, kịp thời kinh phí phục vụ công tác bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ hệ thống hạ tầng giao thông. Tỉnh tiếp tục phân bổ kịp thời nguồn vốn ngân sách phục vụ đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, GTNT. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã rà soát lại quy hoạch xây dựng NTM, trong đó có quy hoạch giao thông để thực hiện điều chỉnh cho phù hợp. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân, các tổ chức cùng chung sức xây dựng GTNT; tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành quy định đối với người tham gia giao thông. Tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở và kiên quyết xử lý các lỗi vi phạm ATGT.

Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Phát biểu tại hội nghị tổng kết ngành GTVT và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Giám đốc Sở GTVT Cao Minh Đức nhấn mạnh các nội dung cần tập trung thực hiện của ngành: “Triển khai, quán triệt thực hiện tốt chủ đề năm 2023 “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” và Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 17-10-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới”. Phối hợp với các sở, ngành có liên quan tập trung tham mưu Tỉnh ủy và UBND tỉnh triển khai thực hiện Dự án cầu Đình Khao và tuyến đường bộ ven biển. Đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng công trình cầu Rạch Miễu 2 và dự án đường gom đường vào cầu Rạch Miễu 2 cho các đơn vị thi công đảm bảo đúng tiến độ của dự án”.

Bên cạnh đó, ngành GTVT cũng đề ra nhiệm vụ phối hợp với đơn vị tư vấn sớm hoàn chỉnh hợp phần số 14 - Phương án phát triển kết cấu hạ tầng GTVT thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức lễ phát động thi đua xây dựng GTNT giai đoạn 2021 - 2025 sau khi đề án này được thông qua. Tập trung hỗ trợ các xã chuẩn bị lên NTM và các xã NTM nâng cao còn nợ tiêu chí số 2 giao thông. Đồng thời, thực hiện tốt công tác duy tu, sửa chữa thường xuyên đảm bảo ATGT thủy, bộ trên các tuyến thuộc trách nhiệm quản lý. Tăng cường công tác bảo vệ hành lang ATGT.

Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT phù hợp đến từng đối tượng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thực hiện các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 8113/KH-UBND ngày 9-12-2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 29-9-2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về trật tự ATGT. Kết hợp với chính quyền địa phương trong việc giải tỏa các tụ điểm mua bán lấn chiếm lòng lề đường, xây cất nhà ở trái phép, các công trình vi phạm hành lang bảo vệ cầu, đường bộ, xử lý các đơn vị không tuân thủ quy trình thi công, gây cản trở giao thông; thực hiện các nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Tập trung triển khai thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính năm 2023, phấn đấu năm 2023 Chỉ số cải cách hành chính tăng 4 bậc, xếp hạng 10/18 sở, ngành.

Bài, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN