Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

19/04/2024 - 19:57

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký chứng thực Nghị quyết số 45/2024/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 17-4-2024. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 17-4-2024. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5-2024) theo quy trình tại một kỳ họp và theo trình tự, thủ tục rút gọn các dự thảo: Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng (Quốc hội sẽ xem xét, quyết định tên gọi chính thức của dự thảo Nghị quyết); Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5-2024) và thông qua tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10-2024): dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh từ Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5-2024) và thông qua tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10-2024) sang Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024) và thông qua tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5-2025): dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, tham gia thẩm tra các dự án, dự thảo được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Nghị quyết nêu rõ, đối với các dự án, dự thảo được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan được giao chủ trì soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội để khẩn trương chuẩn bị hồ sơ các dự án, dự thảo bảo đảm chất lượng, tiến độ; trong quá trình soạn thảo, nếu điều chỉnh, bổ sung chính sách so với nội dung Chính phủ đã đề nghị thì phải đánh giá tác động đầy đủ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về các dự án, dự thảo tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội tháng 4-2024, chậm nhất là tại phiên họp tháng 5-2024.

Nguồn: TTXVN/Báo Tin Tức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN