Nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện

02/10/2022 - 17:07

BDK.VN - Ngày 1-10-2022, Hội đồng Khoa học công nghệ cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu đề tài: “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bến Tre”. Tiến sĩ Lâm Văn Tân - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng khoa học công nghệ cấp tỉnh chủ trì nghiệm thu.

Đại tá Phạm Văn Ngót báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài.

Đại tá Phạm Văn Ngót báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài.

Đề tài được thực hiện từ tháng 8-2020 do Đại tá Phạm Văn Ngót - Phó giám đốc Công an tỉnh làm chủ nhiệm. Đề tài tập trung phân tích, làm rõ những vấn đề cơ bản về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy, đặc điểm tình hình và thực trạng công tác này tại Bến Tre, dự báo tình hình có liên quan đến tội phạm ma túy và đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh, cũng như tổ chức công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện.

Trước khi nghiệm thu đề tài, Công an tỉnh đã tổ chức hội thảo khoa học có sự tham gia của các chuyên gia, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, công an các đơn vị, địa phương và tổ chức họp tư vấn, đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở.

Tại buổi nghiệm thu cấp tỉnh, Hội đồng Khoa học công nghệ và các ủy viên phản biện đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu và ý nghĩa thực tiễn của đề tài đối với công tác cai nghiện, quản lý cai nghiện tại địa phương.

Thay mặt Hội đồng nghiệm thu, Tiến sĩ Lâm Văn Tân đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện và sớm đưa đề tài ứng dụng vào thực tiễn công tác, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Tin, ảnh: Đăng Khoa

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN