Ông Phan Trúc Vinh tiếp tục được hiệp thương cử làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc, nhiệm kỳ 2024 - 2029

09/04/2024 - 18:44

BDK.VN - Ngày 9-4-2024, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra và thành công tốt đẹp.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc, nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt đại hội.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc, nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt đại hội.

Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hiệp; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Be; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung, đại diện các ban đảng tỉnh, Thường trực, Ban Dân vận các huyện, thành ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố cùng 198/200 đại biểu chính thức về dự đại hội. Mỏ Cày Bắc là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện của tỉnh.

Đại hội thống nhất kết quả hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029 có 62/63 Ủy viên. Tại phiên họp thứ nhất của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã hiệp thương cử 4/5 vị vào Ban Thường trực với các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch và Ủy viên Thường trực. Ông Phan Trúc Vinh tiếp tục được hiệp thương cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội thống nhất hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029  với 19 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.

Đại biểu biểu quyết hiệp thương cử các chức danh, chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại biểu biểu quyết hiệp thương cử các chức danh, chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội đã thông qua báo cáo kiểm điểm, báo cáo chính trị của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024; chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029. Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Đổi mới - Phát triển”, đại hội đề ra 8 chỉ tiêu chủ yếu trên tất cả các lĩnh vực trong đó có các chỉ tiêu quan trọng như: chủ động, tích cực vận động người dân tham gia thực hiện các công trình, dự án trọng điểm tại địa phương; tổ chức vận động, quyên góp nguồn lực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” ít nhất 4 tỷ đồng/năm, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ hỗ trợ xây mới 300 căn nhà Đại đoàn kết, huy động nguồn lực xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách, khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn; hàng năm cấp huyện giám sát ít nhất 5 cuộc, phản biện ít nhất 2 nội dung, cấp xã giám sát ít nhất 2 cuộc, phản biện ít nhất 1 nội dung. Công tác hòa giải thành ở cơ sở đạt từ 85% trở lên; hàng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện được xếp loạil hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, thay mặt Ban Thường trực, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung biểu dương, ghi nhận sự đóng góp quý báu của các tầng lớp nhân dân, MTTQ Việt Nam huyện đối với việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và tăng cường Mặt trận dân tộc thống nhất. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029, từ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam và tình hình hiện nay trên cơ sở chương trình hành động chung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung lưu ý: MTTQ Việt Nam huyện cần chú trọng trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên, các cá nhân có uy tín, có tầm ảnh hưởng; cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, kết hợp chặt chẽ và linh hoạt, giữa hiện đại với truyền thống; tập trung, ưu tiên vào việc khơi dậy mạnh tinh thần yêu nước, yêu quê hương, ý chí tự lực, tự cường, vượt khó, vươn lên.

Cần phải tích cực thực hiện hiệu quả cao điểm thi đua “Đồng khởi mới”, các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nỗ nực phấn đấu đến năm 2025 huyện Mỏ Cày Bắc sẽ đạt chuẩn huyện NTM và tiếp tục nỗ lực xây dựng huyện NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trong tương lai. Tập trung thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội đến cuối nhiệm kỳ vận động nguồn lực xóa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, phản ánh dư luận xã hội. Quan tâm công tác cán bộ. Xây dựng cán bộ Mặt trận Mỏ Cày Bắc luôn “tận tụy để dân mến, trách nhiệm để dân thương, kỷ cương để dân trọng, năng động để dân được nhờ”.

“Sau đại hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng đề nghị cần khẩn trương cụ thể hóa thực hiện triển khai nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch hoạt động có trọng tâm, trọng điểm phù hợp tình hình thực tế trên địa bàn huyện. Cần có kế hoạch chuyên đề MTTQ Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc tham gia xây dựng huyện NTM “rõ người, rõ việc, rõ thời gian”. Triển khai công tác Mặt trận gắn với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, xây dựng quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ từng thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam sát hợp với tình hình và đặc điểm của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa mới”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung trao kinh phí xây dựng 5 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo huyện Mỏ Cày Bắc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung trao bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung trao kinh phí xây dựng 5 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo huyện Mỏ Cày Bắc.

Dịp này, Ban tổ chức đại hội đã công bố quyết định và trao bằng khen, giấy khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cho 38 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng 5 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo huyện Mỏ Cày Bắc.

Được biết, sau Đại hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tổ chức cuộc họp để rút kinh nghiệm và có sự thống nhất chỉ đạo chung về đại hội.

Tin, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN