Phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

09/08/2019 - 20:10

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi làm việc tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi làm việc tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ngày 9-8-2019, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi vừa có buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nội dung buổi làm việc tập trung vào việc ngành văn hóa, thể thao và du lịch đề xuất các mục tiêu để xây dựng tầm nhìn chiến lược của tỉnh đến năm 2030.

Định hướng tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi lưu ý giai đoạn đầu xây dựng tầm nhìn chiến lược của tỉnh rất quan trọng. Đây là giai đoạn tương tác giữa chuyên gia với các sở ngành, địa phương để hình thành nên tầm nhìn, từ đó mới thảo luận sâu hơn về chiến lược, kế hoạch, giải pháp phát triển. “Ngành văn hóa, thể thao và du lịch là một thành phần rất quan trọng trong tầm nhìn chiến lược của tỉnh. Ngành cần chủ động xây dựng tầm nhìn, nêu được những mục tiêu lớn cho phát triển ngành trong 10 năm tới và có tầm nhìn xa hơn”, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Đại diện ngành, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trương Quốc Phong nêu một số định hướng phát triển ngành. Ngành đề xuất tỉnh tiếp tục có những chỉ đạo quyết liệt hơn trong xây dựng văn hóa là nền tảng phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư cho văn hóa, tập trung cho nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị, các cấp trong xây dựng và phát triển văn hóa, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, thực hiện tốt Chỉ thị số 11 của Tỉnh ủy, phát huy các giá trị truyền thống để phát triển toàn diện con người Bến Tre. Đối với lĩnh vực du lịch, cần khai thác triệt để các sản phẩm từ dừa để phát triển toàn diện theo chủ đề “du lịch xứ Dừa”, hướng tới mục tiêu hình thành được sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh...

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục có cuộc làm việc sâu hơn để đánh giá được hiện trạng, định hướng mục tiêu, tầm nhìn, giải pháp cho các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình để xây dựng và phát triển văn hóa thật sự là nền tảng, động lực của phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời tương tác nhiều hơn với đội ngũ nhà tư vấn để chủ động nêu mục tiêu, định hướng của ngành, góp phần xây dựng tầm nhìn chiến lược của tỉnh đạt hiệu quả song song với xây dựng chiến lược phát triển du lịch tỉnh. Lưu ý đối với xây dựng tầm nhìn, nguồn lực đầu tư cần cân đối trong tổng nguồn lực chung, phù hợp với tình hình thực tế...

Tin, ảnh: Thanh Đồng

 

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN