Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

29/04/2022 - 05:56

BDK - Cách đây 47 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn. Ngày 30-4-1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Thăm và tặng quà cho cán bộ lão thành cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán 2022. Ảnh: Đặng Thạch

Thăm và tặng quà cho cán bộ lão thành cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán 2022. Ảnh: Đặng Thạch

Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là dịp để chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc. Những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) Bến Tre luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, trong quý I-2022, công tác triển khai quán triệt, tuyên truyền chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”, nội dung Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022 được tập trung thực hiện ngay từ đầu năm, góp phần tạo nên sự quyết tâm, đồng lòng trong cả hệ thống chính trị. Tình hình kinh tế - xã hội đang từng bước phục hồi và đạt một số kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Phát huy truyền thống anh dũng Đồng khởi, truyền thống của đơn vị 2 lần được tuyên dương danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân”, LLVT tỉnh nhà quyết tâm tiếp tục nêu cao tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo. để góp phần xây dựng LLVT tỉnh nhà vững mạnh, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh sẽ tập trung thực hiện tốt một số giải pháp:

Trước tiên là làm tốt vai trò tham mưu quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Thực hiện có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Động viên cán bộ, chiến sĩ quyết tâm làm mọi công tác chuẩn bị và tham gia diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022 đạt chất lượng, yêu cầu đề ra.

Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực toàn diện và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Giữ vững bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, kế thừa và phát huy những thành quả mà các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị; nâng cao ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, luôn đề cao việc xây dựng bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng để các quân nhân có bản lĩnh chính trị vững vàng, chủ động làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, của mọi kẻ thù trong điều kiện mới. Cán bộ, chiến sĩ LLVT Bến Tre kiên quyết một lòng trung thành bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Xây dựng quyết tâm, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trên từng cương vị công tác, xứng đáng với thành tích đơn vị 3 năm liên tục nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ Quốc phòng.

Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng trong LLVT và phong trào “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào thi đua “Đồng khởi mới” do Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động. Kịp thời phát hiện và bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa rộng trong toàn LLVT.

Duy trì nghiêm chế độ ngày, tuần, lễ tiết tác phong quân nhân, chấp hành quy định đơn vị, kỷ luật quân đội, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 24-NQ/ĐU ngày 8-9-2017 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về lãnh đạo tăng cường công tác quản lý, giáo dục thực hiện tốt việc vay mượn nợ của cán bộ, chiến sĩ trong Đảng bộ Quân sự tỉnh; hạn chế thấp nhất tình trạng vi phạm kỷ luật thông thường, không có trường hợp vi phạm kỷ luật nghiêm trọng phải xử lý.

Giữ vững mối liên hệ mật thiết và gắn bó với nhân dân, làm tốt công tác vận động quần chúng, công tác đền ơn đáp nghĩa và chính sách hậu phương quân đội. Phối hợp tốt với các ban ngành, đoàn thể vận động các nguồn tài trợ để xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, nhà “Tình đồng đội”. Tập trung giải quyết tốt các chế độ, chính sách theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho các đối tượng và gia đình người có công, thương binh, bệnh binh, liệt sĩ.

47 năm đã trôi qua, mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh càng thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, càng tự hào với sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, những chiến công vang dội, sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.

Trong giai đoạn mới, nhiệm vụ của LLVT tỉnh càng trở nên nặng nề và yêu cầu ngày càng cao. Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và Tỉnh ủy, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; chủ động, tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại tá Lê Văn Hùng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN