Phát triển mới 5 ngàn doanh nghiệp và xây dựng 100 doanh nghiệp dẫn đầu giai đoạn 2021 - 2025

19/01/2022 - 18:43

BDK.VN - Theo kế hoạch 8725 của UBND tỉnh vừa ban hành về “Phát triển mới 5 ngàn doanh nghiệp (DN) và xây dựng 100 DN dẫn đầu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025”, mục tiêu toàn tỉnh sẽ phát triển mới 5 ngàn DN (trong đó có 1.500 DN chuyển từ hộ kinh doanh; 600 DN khởi nghiệp; 15 DN khoa học công nghệ; 20 DN có vốn đầu tư nước ngoài; 50 DN có ứng dụng công nghệ số); xây dựng 100 DN dẫn đầu.

Doanh nghiệp chế biến dừa tại huyện Mỏ Cày Bắc.

Doanh nghiệp chế biến dừa tại huyện Mỏ Cày Bắc.

Cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ DN trong việc tiếp cận vốn tín dụng, mặt bằng sản xuất, kinh doanh, tiếp cận thị trường giảm chi phí sản xuất, kinh doanh của DN; 100% dịch vụ công thực hiện trên môi trường trực tuyến mức độ 4.

Kế hoạch cũng đặt ra mục tiêu phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025 thu hút khoảng 2 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài; thu hút 40 ngàn tỷ đồng vốn đầu tư trong nước. Tỷ lệ đóng góp của DN ngoài quốc doanh vào ngân sách nhà nước hàng năm của tỉnh từ 25% trở lên. Xây dựng cộng đồng DN, doanh nhân lớn mạnh, dẫn đầu về năng lực sản xuất, kinh doanh trên từng ngành, lĩnh vực, sản phẩm, tính cạnh tranh, thị phần trong và ngoài nước.

Đồng thời, phấn đấu thành lập từ 5 - 10 nhóm DN dẫn đầu trong các lĩnh vực, sản phẩm có tiềm năng lợi thế của tỉnh. Đảm bảo thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi dành cho DN.

Để thực hiện đạt mục tiêu trên, UBND tỉnh cũng phân công nhiệm vụ đối với từng sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, tập trung vào 9 nhóm giải pháp, gồm: Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch, công bằng, tạo điều kiện để DN thuộc mọi thành phần kinh tế phát triển. Phát triển hộ kinh doanh, đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) chuyển lên DN. Hỗ trợ tăng cường tiếp cận tài chính. Hỗ trợ DN chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cho DN, đào tạo, tư vấn nâng cao kỹ năng, chuyển đổi ngành nghề lao động, lĩnh vực kinh doanh mới. Tăng cường liên kết DN, tham gia chuỗi giá trị. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư thu hút DN, nhà đầu tư đầu tư vào tỉnh. Đẩy mạnh kết nối thị trường và xúc tiến thương mại. Phát triển DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…

Tin, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN