Phát triển thị trường lao động toàn diện, bền vững theo hướng hiện đại

23/08/2023 - 05:32

BDK - Triển khai các giải pháp đột phá về phát triển nguồn nhân lực, đầu tư mạnh mẽ vào con người, trọng tâm là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài là một trong những mục đích của kế hoạch UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 10-1-2023 của Chính phủ về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập, nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Doanh nghiệp kết nối quảng bá văn hóa Nhật Bản đến người lao động tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Bến Tre.

Doanh nghiệp kết nối quảng bá văn hóa Nhật Bản đến người lao động tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Bến Tre.

Thị trường lao động

Trong 8 tháng năm 2023, công tác giải quyết việc làm và đưa người lao động (NLĐ) đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh được tăng cường thực hiện. Thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tính từ đầu năm 2023 đến nay, có 25.454 lượt người được tư vấn, tổ chức 33 phiên giao dịch việc làm, 18 lớp dạy ngoại ngữ miễn phí cho lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài. Qua đó có, 17.705 người được giải quyết việc làm (trong đó, có 935/1.248 lao động ngoài tỉnh trở về địa phương), đạt 88,53% kế hoạch năm, giảm 2% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2022 là 18.067 người). Có 1.520 lao động trúng tuyển đi làm việc ở nước ngoài, trong đó 1.012 người đã xuất cảnh, đạt 50,6% kế hoạch năm, tăng 0,7% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2022 là 1.005 người).

Bên cạnh đó, nguồn vốn vay Quỹ quốc gia về việc làm đã giải ngân cho vay 4.263 dự án, với số tiền 173,2 tỷ đồng (chủ yếu là hộ gia đình vay). Kết quả giải quyết việc làm trong những tháng qua đã kéo giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị từ 3,32% vào cuối năm 2022 xuống còn 3,3%, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động của tỉnh theo hướng tích cực, giảm dần tỷ lệ lao động khu vực I, tăng dần tỷ lệ lao động ở khu vực II và khu vực III.

Đến nay, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tuyển sinh và đào tạo cho 6.911 người. Ngoài ra, các trường cao đẳng, trung cấp còn liên kết đào tạo nâng cao kiến thức ở các cấp trình độ 178 người. Tất cả 9 huyện, thành phố đã liên kết đào tạo trình độ trung cấp với các trường đào tạo nghề trong và ngoài tỉnh. Từ đó, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 64,22% vào cuối năm 2022 lên 65,29%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ từ 34,57% vào cuối năm 2022 lên 36,3%.

Các giải pháp đột phá

Theo Kế hoạch số 4673/KH-UBND ngày 4-8-2023 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 10-1-2023 của Chính phủ về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đề ra 4 mục đích.

Mục đích hàng đầu, quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập. Thực hiện phát triển thị trường lao động toàn diện, bền vững theo hướng hiện đại, hiệu quả phù hợp với đặc điểm của từng vùng, từng địa phương làm cơ sở, động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nhiều nhiệm vụ, giải pháp được UBND tỉnh đề ra. Đáng chú ý, giải pháp tăng cường đầu tư, phát triển các ngành kinh tế tạo nhiều việc làm bền vững. Nghiên cứu đề xuất các chính sách để hỗ trợ tuyển dụng và sử dụng các nhóm lao động đặc thù, lao động yếu thế, lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, lao động sinh sống trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển tham gia thị trường lao động, có việc làm bền vững.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được UBND tỉnh giao thực hiện các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động; hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Bến Tre đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung - cầu lao động bảo đảm cung ứng lao động phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp, kịp thời cung cấp các thông tin về thị trường lao động để hỗ trợ, tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động theo yêu cầu.

Tham mưu UBND tỉnh xây dựng chính sách hỗ trợ học sinh tốt nghiệp THCS vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp (miễn học phí hoặc hỗ trợ một phần học phí, chi phí học tập văn hóa phổ thông) phù hợp với điều kiện của tỉnh và các quy định của pháp luật, góp phần thực hiện tốt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14-5-2018.

Kế hoạch số 4673/KH-UBND ngày 4-8-2023 của UBND tỉnh đề ra mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2025, tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng số lao động xã hội khoảng 38%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%. Tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35 - 40%. Đào tạo lại, đào tạo thường xuyên cho khoảng 12 ngàn lao động/năm. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 30%.

Bài, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN