Phê duyệt danh sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

26/06/2022 - 17:09

BDK.VN - Theo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Châu Thành, đến ngày 23-6-2022, UBND huyện Châu Thành đã phê duyệt danh sách hỗ trợ tiền thuê nhà đợt 1 cho trên 500 lao động tại Khu công nghiệp Giao Long (gồm số lao động đang làm việc và số lao động quay trở lại thị trường lao động). Được biết, tổng số tiền hỗ trợ đợt 1 khoảng 500 triệu đồng đang trình cấp có thẩm quyền, chưa tổ chức chi tiền cho người lao động.

Bên cạnh đó, Tổ Thẩm định hồ sơ chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động của huyện Châu Thành cũng đã thẩm định hồ sơ đợt 2 cho trên 7 ngàn lao động (gồm số lao động đang làm việc và khoảng 600 lao động quay trở lại thị trường lao động), tổng số tiền hỗ trợ đợt 2 khoảng 12 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 1-6-2022, UBND tỉnh có công văn gửi các sở, ban, ngành tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND huyện Châu Thành về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28-3-2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, để đảm bảo hoàn thành trong tháng 8-2022.

Thường xuyên phổ biến, theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp sớm triển khai thực hiện các thủ tục để kịp thời hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp để rà soát, lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Đề nghị UBND huyện Châu Thành phối hợp với các cơ quan, đơn vị để sớm xem xét, thẩm định phê duyệt danh sách hỗ trợ tiền thuê nhà.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm cập nhật số liệu vào biểu mẫu báo cáo trực tuyến về tình hình kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trên địa bàn tỉnh.

Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN