Phê duyệt kế hoạch diễn tập cấp huyện về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Ba Tri năm 2022

05/10/2022 - 10:55

BDK.VN - UBND tỉnh vừa có công văn phê duyệt kế hoạch diễn tập cấp huyện về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Ba Tri năm 2022.

Phương tiện sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra.

Phương tiện sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra.

Diễn tập vận hành phương án ứng phó bão mạnh có tính đến yếu tố nước dâng do bão của huyện Ba tri, gồm những nội dung chính: Công tác vận hành cơ chế, lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, ứng phó khi bão mạnh đổ bộ. Thực hành xử lý tình huống: tổ chức thông tin, kêu gọi, bố trí, sắp xếp tàu thuyền vào nơi neo đậu, tránh trú tại ụ tránh bão huyện Ba Tri.

Thời gian hoàn chỉnh hệ thống văn kiện phục vụ diễn tập ngày 30-10-2022. Tổ chức huấn luyện diễn tập từ ngày 30-10 đến 7-11-2022. Diễn tập thử (khoảng 1-2 lần) từ ngày 7 đến 15-11-2022. Diễn tập chính thức, thời gian 1 ngày, dự kiến đầu tháng 12-2022.

Công văn của UBND tỉnh cũng đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông, UBND huyện Ba Tri, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan tổ chức, tham mưu tổ chức diễn tập về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Ba Tri năm 2022 đảm bảo thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định.

Diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, vai trò, trách nhiệm, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và ý thức, trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong ứng phó với tình huống khẩn cấp do thiên tai gây ra trên địa bàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Qua diễn tập, kiểm tra, đánh giá phương án ứng phó bão mạnh của địa phương, khả năng huy động sức mạnh tổng hợp của địa phương theo phương châm “4 tại chỗ”(chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ), phương châm “3 sẵn sàng” (phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả) chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời và khắc phục khẩn trương có hiệu quả các tình huống thiên tai xảy ra trên địa bàn.

Tin, ảnh: Tr. Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN