Phiên họp thứ nhất Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính

08/09/2023 - 15:20

BDK.VN - Sáng 8-9-2023, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị trực tuyến Phiên họp thứ nhất Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) của Thủ tướng Chính phủ đến các điểm cầu tỉnh, thành phố trong cả nước. Dự Phiên họp tại điểm cầu tỉnh có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh cùng lãnh đạo các sở, ngành và thành viên Ban chỉ đạo CCHC tỉnh.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh.

Tại phiên họp đã thông qua quyết định thành lập, quy chế hoạt động Tổ công tác CCTTHC của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Tổ trưởng Tổ công tác là Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang. Tổ phó Tổ công tác gồm: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (Tổ phó Thường trực); Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Bộ trưởng Bộ Tư pháp; lãnh đạo Bộ Công an là Tổ phó Thường trực Tổ công tác triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Thành viên Tổ công tác là lãnh đạo các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ (Ủy viên Thường trực).

Tổ công tác có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về CCTTHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao năng lực phản ứng chính sách. Đồng thời, chỉ đạo xử lý các báo cáo, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và Hội đồng tư vấn CCTTHC của Thủ tướng Chính phủ về vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, người dân về cơ chế, chính sách, TTHC.

Phát biểu tại phiên họp, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị: Các thành viên Tổ công tác bám sát quy chế hoạt động, các nhiệm vụ trọng tâm đề ra, tiếp tục sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng để thực thi phương án cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh, TTHC, giấy tờ công dân, phân cấp TTHC đã được phê duyệt. Các bộ, cơ quan ngang bộ thành lập Tổ công tác CCTTHC của ngành đảm bảo thực chất, hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tin, ảnh: Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN