Phối hợp triển khai thực hiện và phổ biến Nghị định số 116/2021/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân

06/01/2022 - 18:00

BDK.VN - Ngày 5-1-2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) có Công văn số 12/SLĐTBXH-QLCTXH gửi đến 25 cơ quan, ban ngành tỉnh, hội, đoàn thể tỉnh và UBND, công an, toà án nhân dân, Phòng LĐTBXH, trung tâm y tế các huyện, thành phố.

Giờ cơm của các học viên tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh

Giờ cơm của các học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh.

Theo đó, Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21-12-2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy (viết tắt là Nghị định 116/2021/NĐ-CP) có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2022 và thay thế Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 2-12-2003 của Chính phủ; Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10-6-2004 của Chính phủ; Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26-10-2009 của Chính phủ; Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 9-9-2010 của Chính phủ; Nghị định số 94/2011/NĐ-CP ngày 18-10-2011 của Chính phủ; Nghị định số 136/203/NĐ-CP ngày 9-9-2016 của Chính phủ; Nghị định số 80/2018/NĐ-CP ngày 17-5-2018 của Chính phủ và Chương III Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 8-10-2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ LĐTBXH.

Để đảm bảo thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP kịp thời và thống nhất trên địa bàn tỉnh; Sở LĐTBXH đề nghị các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện và phổ biến nội dung quy định tại Nghị định này đến UBND cấp xã, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức có liên quan và nhân dân biết, thực hiện.

Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 116/2021/NĐ-CP, được các chuyên gia trong nước đánh giá là nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản công tác cai nghiện.

Tin, ảnh: T. Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN