Quân khu 9 kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện tại Bến Tre

18/02/2022 - 18:28

BDK.VN - Ngày 18-2 -2022, Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện chiến đấu Quân khu 9 do Đại tá Nguyễn Chí Linh - Phó tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện chiến đấu năm 2022 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Quân khu 9 kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện tại Bến Tre.

Quân khu 9 kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện tại Bến Tre.

Sau khi nghe đồng chí trưởng đoàn kiểm tra quán triệt, triển khai nội dung, đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra thực tế tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc và Trung đoàn 895 về công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, trọng tâm là công tác xây dựng lực lượng, hệ thống văn kiện, kế hoạch huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, vật chất, mô hình, học cụ, trang thiết bị, thao trường huấn luyện, kiểm tra nhận thức cán bộ, chiến sĩ về mức độ, nội dung, thời gian huấn luyện cho các đối tượng năm 2022; hệ thống giáo án và thông qua giáo án huấn luyện đội ngũ chiến thuật 1 đề mục từng người trong chiến đấu…

Đoàn công tác cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại để Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khắc phục, rút kinh nghiệm, chỉ đạo công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong thời gian tới đạt hiệu quả tốt hơn.

Nhận xét công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2022 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Nguyễn Chí Linh - Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận đơn vị đã quán triệt nghiêm Chỉ lệnh công tác quân sự quốc phòng và mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2022 của Tư lệnh Quân khu. Chuẩn bị chu đáo kế hoạch, giáo án, thao trường, học cụ, doanh cụ, đồ dùng phục vụ huấn luyện; cán bộ các cấp được tập huấn, bồi dưỡng bảo đảm đúng thời gian và tổ chức dồn dịch quân số, sắp xếp biên chế khung huấn luyện chiến sĩ mới hợp lý; cán bộ, chiến sĩ nắm chắc nhiệm vụ, nội dung huấn luyện. Duy trì nghiêm nền nếp chính quy, lễ tiết tác phong quân nhân, bảo đảm tốt nội vụ vệ sinh gọn, sạch, cảnh quan môi trường cơ quan, đơn vị xanh, sạch, đẹp…

Kết quả kiểm tra, 100% các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo, đủ điều kiện bước vào huấn luyện năm 2022 đạt kết quả cao nhất. Trưởng đoàn kiểm tra cũng lưu ý đơn vị cần tiếp tục triển khai tốt những văn bản của các cấp về công tác huấn luyện, thường xuyên tổ chức thông qua giáo án, bồi dưỡng khung huấn luyện, tập trung nghiên cứu, đổi mới nội dung huấn luyện, thường xuyên củng cố mô hình, học cụ, thao trường huấn luyện và đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong suốt quá trình huấn luyện.

 Tin, ảnh: Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN