Quy định điều kiện tách, hợp thửa đất

01/11/2022 - 17:35

BDK.VN - Kể từ 1-12-2022, quy định điều kiện tách, hợp thửa đất, diện tích tối thiểu được tách thửa đất với từng loại đất trên địa bàn tỉnh sẽ có thay đổi so với trước đó (Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND, Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ).

UBND tỉnh có quyết định quy định điều kiện tách, hợp thửa đất.UBND tỉnh có quyết định quy định điều kiện tách, hợp thửa đất.

Cụ thể, Quyết định số 47/2020/QĐ-UBND ngày 28-10-2022 của UBND tỉnh quy định tại các phường, diện tích tối thiểu của thửa đất mới được hình thành và thửa đất còn lại sau khi trừ hành lang an toàn bảo vệ công trình công cộng là 36m2 đất ở, đất nông nghiệp tại khu vực quy hoạch đất phi nông nghiệp 100m2, đất nông nghiệp tại khu vực quy hoạch đất nông nghiệp 300m2.

Tại các thị trấn, đất ở 40m2, đất nông nghiệp tại khu vực quy hoạch đất phi nông nghiệp 200m2, đất nông nghiệp tại khu vực quy hoạch đất nông nghiệp 300m2. Tại các xã, đất ở 50m2, đất nông nghiệp tại khu vực quy hoạch đất phi nông nghiệp 300m2, đất nông nghiệp tại khu vực quy hoạch đất nông nghiệp 500m2.

Đối với đất ở, ngoài mức diện tích tối thiểu quy định nói trên, các thửa đất sau khi tách thửa phải có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu của thửa đất từ 4m trở lên.

Trường hợp đất ở thuộc các dự án đã được Nhà nước giao đất, phân lô theo quy hoạch được duyệt, diện tích tối thiểu thửa đất được xác định theo dự án, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở thì việc tách, hợp thửa đất được căn cứ cụ thể vào dự án, phương án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận, nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn để xem xét giải quyết tách thửa nhưng phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Việc giải quyết tách thửa đất áp dụng theo quy định của Luật Đất đai về thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Quy định điều kiện tách, hợp thửa này không áp dụng trong trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất hoặc giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; đất tặng cho Nhà nước để thực hiện dự án, công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất tặng cho hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết; tách thửa để chuyển mục đích sử dụng đất đối với thửa đất có một phần diện tích thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng; đất với thửa đất thuộc cả hai khu vực quy hoạch (nông nghiệp và phi nông nghiệp) khi tách thửa theo ranh giới quy hoạch trên thửa đất đó thì các thửa đất mới hình thành (một thửa nằm trong một khu vực quy hoạch) không bị giới hạn bởi diện tích tối thiểu tách thửa.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN