Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh tăng 2 ngàn khách hàng

18/11/2021 - 21:13

BDK - Dịch Covid-19 tái bùng phát và diễn ra phức tạp đã làm ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người dân nói chung, thành viên của Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế nói riêng.

Thời gian qua, quỹ đã cố gắng khắc phục khó khăn, tiếp tục duy trì các hoạt động hỗ trợ nguồn vốn nhỏ đến nhóm đối tượng của quỹ, đặc biệt là giúp cho các thành viên khôi phục lại sản xuất sau đại dịch để trở lại cuộc sống bình thường, hạn chế vay “tín dụng đen” để tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần cùng địa phương thực hiện chủ trương kéo giảm hộ nghèo, xây dựng nông thôn mới.

 Quỹ tiếp tục duy trì hoạt động tại 125 xã, phường, thị trấn toàn tỉnh; phát triển thêm hơn 2 ngàn khách hàng mới. Tính đến cuối tháng 11-2021, quỹ có 17 ngàn thành viên tham gia (đạt 98% so với kế hoạch năm). Thành lập 4.729 nhóm và 895 cụm vay vốn; trong đó, khách hàng nữ chiếm 83%. Doanh số phát ra trong kỳ là 157 tỷ đồng cho 11.141 đầu vốn phát ra. Tổng dư nợ cho vay đến cuối tháng 10-2021 là 123 tỷ đồng, so với kế hoạch năm đạt 94%. Huy động tiết kiệm 43,8 tỷ đồng, đạt 88% kế hoạch. Đặc biệt, sau khi kết thúc đợt giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cán bộ, nhân viên của quỹ đã tích cực thẩm định, hỗ trợ 4.299 khách hàng làm hồ sơ vay mới, vay quay vòng với số tiền là 62,9 tỷ đồng để các thành viên khôi phục sản xuất sau đại dịch. Ngoài ra còn cho phép thành viên rút tiết kiệm quy định để hoàn trả gốc, lãi cho quỹ đúng như hợp đồng đã ký cam kết, xem xét giãn nợ cho 630 khách hàng gặp khó khăn trong đại dịch với số tiền gần 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, quỹ đã ủng hộ số tiền 20 triệu đồng cho quỹ vắc-xin của tỉnh; hỗ trợ nhu yếu phẩm cho gần 700 thành viên vay vốn các xã bị phong tỏa của 2 huyện Bình Đại và Ba Tri, thành viên bị F0, thành viên có hoàn cảnh khó khăn tại xã của quỹ đang triển khai, mỗi phần quà trị giá từ 200 - 300 ngàn đồng, thăm và hỗ trợ 4 thành viên vay vốn bị F0 qua đời, 2 hộ thành viên cả gia đình bị F0, tặng số tiền 12 triệu đồng. Tổng kinh phí thực hiện 170 triệu đồng. Quỹ hỗ trợ kinh phí làm 17 ngàn kính chắn giọt bắn để tặng cho thành viên vay vốn nhằm chung tay phòng chống dịch Covid-19.

Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN