Sáp nhập Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh vào Sở Giao thông vận tải tỉnh

25/12/2021 - 12:23

BDK.VN - Ngày 23-12-2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3009/QĐ-UBND về việc sáp nhập Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh vào Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre.

Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh hiện nằm trong khuôn viên trụ sở Sở Giao thông Vận tải.

Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh hiện nằm trong khuôn viên trụ sở Sở Giao thông vận tải.

Theo đó, sáp nhập Văn phòng thuộc Ban An toàn giao thông tỉnh Bến Tre vào Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải và đổi tên thành Phòng Quản lý Kết cấu - An toàn giao thông, kể từ ngày 1-1-2022.

Phòng Quản lý Kết cấu - An toàn giao thông thực hiện chức năng, nhiệm vụ giúp việc cho Ban An toàn giao thông tỉnh Bến Tre và chức năng, nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Giao thông vận tải giao.

Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, quản lý con dấu của Ban An toàn giao thông tỉnh; tiếp nhận tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự, tài chính, tài sản của Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh.

Giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải trình UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải; Quyết định kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Bến Tre theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: T. Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích