Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận gạo hỗ trợ cho học sinh

30/11/2021 - 16:50

BDK.VN - Ngày 29-11-2021, UBND tỉnh có công văn về việc giao tiếp nhận gạo hỗ trợ cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18-7-2016.

Gạo của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 tháng 8-2021.

Gạo của Cục Dự trữ nhà nước khu vực Cửu Long hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 tháng 8-2021.

Theo Cục Dự trữ nhà nước khu vực Cửu Long, tỉnh Bến Tre được hỗ trợ 240.000kg gạo cho học sinh học kỳ I năm học 2021-2022.

Công văn nêu rõ, UBND tỉnh Bến Tre xin tiếp nhận nguồn gạo hỗ trợ từ Cục Dự trữ nhà nước khu vực Cửu Long. Để kịp thời hỗ trợ gạo cho học sinh, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với Cục Dự trữ nhà nước khu vực Cửu Long trong việc giao, nhận gạo để kịp thời hỗ trợ cho học sinh. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo các yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của ngành y tế. Kết quả thực hiện đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo về UBND tỉnh để theo dõi.

Tin, ảnh: Phương Khê

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN