Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương

21/08/2018 - 14:20

BDK.VN - Sáng 21-8-2018, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Vũ Thành Đức -  Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích qua 5 năm thực hiện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương. Ảnh: Đặng Thạch

Đại tá Vũ Thành Đức -  Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số  765-NQ/QUTW . Ảnh: Đặng Thạch

Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Võ Thành Hạo, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước; đại biểu Bộ Tham mưu và Cục Chính trị Quân khu 9 đến dự.

Báo cáo đánh giá của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh nêu rõ: giai đoạn 2013 - 2018, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh, hướng dẫn của trên; bám sát chức năng và tình hình địa bàn, làm tốt công tác chuẩn bị; trong huấn luyện thực hiện nghiêm 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp; tập trung bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ huấn luyện; gắn kết quả huấn luyện với đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, chỉ huy trực tiếp.

5 năm qua, Bộ CHQS tỉnh đạt tiêu chuẩn huấn luyện giỏi, trình độ sẵn sàng chiến đấu được nâng cao, đơn vị luôn nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Có 4 đề án mới theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 765. Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan đơn vị, Ban CHQS các huyện, thành phố đã tổ chức 258 lớp tập huấn, với gần 33 ngàn lượt cán bộ tham gia, tổ chức 110 cuộc hội thi, hội thao, 44 cuộc diễn tập chỉ huy cơ quan và khu vực phòng thủ, 32 cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đặc biệt, Ban CHQS huyện Mỏ Cày Nam được Quân khu công nhận đơn vị quyết thắng các năm 2013, 2014, 2016, 2017.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo yêu cầu, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, của Quân ủy Trung ương; thực hiện tốt các đề án “Đổi mới cơ chế chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện” theo hướng “tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”; nâng cao chất lượng tổng hợp, năng lực lãnh đạo, chỉ huy và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra...

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã trao thưởng  cho 9 tập thể và 9 cá nhân có nhiều thành tích trong 5 năm (2013 - 2018) thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương.

   Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN