Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch Covid-19

07/07/2021 - 21:55

BDK.VN - Ngày 7-7-2021, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Mai Rý tiếp nhận kinh phí hỗ trợ ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Mai Rý trao thư cảm ơn cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đoàn Văn Đảnh. Ảnh: Duy Khoa

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Mai Rý trao thư cảm ơn cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đoàn Văn Đảnh. Ảnh: Duy Khoa

 Theo đó, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đoàn Văn Đảnh trực tiếp trao kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, với số tiền trên 52,7 triệu đồng. Đây là kinh phí do Sở vận cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành nông nghiệp và Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh.

Trong thư cảm ơn gửi ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quyền Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phúc Linh trân trọng cảm ơn ngành đã tích cực hưởng ứng tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Việc làm đó thể hiện tình cảm, tinh thần trách nhiệm cao vì cộng đồng góp sức cho tỉnh có thêm nguồn lực trong công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe nhân dân.

P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN