Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Triển khai văn bản quy phạm pháp luật về du lịch

18/04/2018 - 13:53

BDK - Sáng 18-4-2018, tại khách sạn Hàm Luông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực du lịch.

Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Duy Phương triển khai các văn bản liên quan đến du lịch.

Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Duy Phương triển khai các văn bản liên quan đến du lịch.

Đại diện lãnh đạo UBND, phòng văn hóa thông tin, trung tâm văn hóa, thể thao các huyện, thành phố, đại diện một số sở, ngành tỉnh và đông đảo các cơ sở, công ty kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh tham dự.

Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Duy Phương đã triển khai nội dung Luật Du lịch năm 2017, Thông tư số 06 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và một số văn bản khác về du lịch như: Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, Chương trình hành động số 22-CTr/TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 4573/KH-UBND của UBND tỉnh…

Luật Du lịch năm 2017 có hiệu lực từ ngày 1-1-2018, có nhiều điểm mới, tiến bộ. Luật gồm: 9 chương, 78 điều quy định về tài nguyên du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và hoạt động du lịch; quyền, nghĩa vụ của khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác, cộng đồng dân cư có hoạt động liên quan đến du lịch; quản lý nhà nước về du lịch.

Luật cũng quy định rõ 9 hành vi bị cấm, 12 ngành kinh doanh trong du lịch và một số nội dung mới mang tính mở, tạo điều kiện cho du lịch phát triển.

Du lịch trên địa bàn tỉnh thời gian quan có nhiều khởi sắc. Quý I - 2018, lượng khách và doanh thu du lịch tăng cao so với cùng kỳ năm 2017. Khách du lịch đạt 472.264 lượt người, trong đó khách quốc tế là 199.952 lượt người, doanh thu 341,94 tỷ đồng.

Việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực du lịch cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị quản lý, kinh doanh, hoạt động du lịch góp phần nâng cao nhận thức, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước về du lịch.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN