Tăng cường biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí

23/03/2023 - 10:03

BDK.VN - Theo đánh giá hiện trạng môi trường không khí (MTKK) tại tỉnh của nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu, dịch vụ công nghệ và môi trường (TP. Hồ Chí Minh), đa số cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh đều phát sinh khí thải, hơi và mùi. Trong đó chủ yếu từ hoạt động chăn nuôi, bụi phát sinh từ công đoạn lột vỏ dừa, se vỏ dừa thành chỉ xơ dừa, ủ thạch thô để lên men, hoạt động đốt rác y tế, lò đốt than thiêu kết, hoạt động phơi cá khô,…Hiện có 62,92% cơ sở có thực hiện biện pháp xử lý khí thải, còn lại chưa có biện pháp xử lý và xả trực tiếp ra môi trường.

Khí thải từ hoạt động sản xuất than thiêu kết trên địa bàn huyện Giồng TrômKhí thải từ hoạt động sản xuất than thiêu kết trên địa bàn huyện Giồng Trôm.

Nhằm tăng cường biện pháp kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm và hạn chế các tác động tiêu cực của ô nhiễm không khí, bảo vệ sức khỏe người dân, UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3600/UBND-KT (ngày 12-6- 2022) về việc tiếp tục tăng cường giải quyết ô nhiễm môi trường đối với các cơ sở sản xuất than thiêu kết.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thực hiện, đảm bảo tiến độ dự án “Tăng cường kiểm soát ô nhiễm MTKK, quan trắc tự động, quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên”, năm 2025 hoàn thành đầu tư xây dựng, vận hành trạm quan trắc tự động liên tục MTKK xung quanh, phục vụ thông tin chất lượng MTKK hàng ngày (chỉ số VN_AQI) đến người dân biết tình trạng chất lượng không khí và mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Công bố kết quả quan trắc thường xuyên lên cổng thông tin điện tử, các phương tiện truyền thông để các cơ quan chuyên môn, người dân, doanh nghiệp, báo chí có thể theo dõi tiếp cận thông tin. Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thành phố đôn đốc, giám sát các cơ sở sản xuất thuộc đối tượng phải lắp đặt quan trắc khí thải tự động và truyền dữ liệu theo quy định.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan tổ chức kiểm tra, đôn đốc các chủ dự án, đơn vị quản lý, thi công các công trình xây dựng, giao thông, cải tạo hạ tầng đô thị thực hiện nghiêm các biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu phát tán bụi, khí thải ra môi trường xung quanh (che chắn công trình, phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng, phun nước, rửa đường, rửa xe ra vào công trình,…). Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, tăng cường tuyên truyền vận động người dân thu gom, phân loại, lưu trữ, xử lý chất thải rắn theo đúng quy định. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với hành vi đốt chất thải rắn sinh hoạt sai quy định.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN