Tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự

23/12/2020 - 06:49

BDK - Năm 2020, tình hình thế giới, khu vực và một số địa phương trong nước có nhiều diễn biến phức tạp; dịch Covid-19 bùng phát, tình hình hạn mặn xâm nhập sâu, kéo dài gây thiệt hại lớn về kinh tế, đời sống sinh hoạt của nhân dân bị xáo trộn, ảnh hưởng nghiêm trọng. Những yếu tố này đã tác động tiêu cực đến công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo của cấp trên, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các cấp, các ngành và sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của nhân dân, lực lượng Công an toàn tỉnh đã thực hiện đạt vượt nhiều chỉ tiêu cơ bản nghị quyết, kế hoạch đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc cho các cá nhân. Ảnh: Hải Đăng

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc cho các cá nhân. Ảnh: Hải Đăng

Trong năm 2020, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 80%; trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%. Tỷ lệ xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt trên 91%. Công tác quản lý nhà nước về ANTT được tăng cường. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được củng cố và đi vào chiều sâu. Các sự kiện chính trị, lễ hội diễn ra trong năm và Đại hội Đảng các cấp được bảo vệ tuyệt tối an toàn.

Lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, mở nhiều cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Đồng thời, tập trung sắp xếp tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ các đơn vị, địa phương phù hợp với mô hình 4 cấp công an; hoàn thành đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở, qua đó đã bố trí đủ 5 công an chính quy trên 1 xã, thị trấn tại các địa phương trong tỉnh. Nỗ lực này đã góp phần kiềm chế xảy ra phạm pháp hình sự, một số loại tội phạm giảm mạnh so với năm 2019 như: tội phạm ma túy giảm trên 10%, tội phạm xâm hại phụ nữ, trẻ em giảm trên 46%, tệ nạn xã hội giảm gần 20%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn còn nổi lên một số vấn đề đáng lo ngại như: tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội; nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu tiếp tục chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm (chiếm 53,73%), nhiều nhất là tội phạm trộm cắp tài sản (chiếm 44,64%); tai nạn giao thông tăng về số vụ và số người chết.

Năm 2021 là năm đầu quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020 - 2025; là năm diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2016. Do vậy, nhiệm vụ đảm bảo ANTT đặt ra cho lực lượng công an hết sức nặng nề.

 Đại tá Phạm Văn Ngót - Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết, trong thời gian tới, Đảng ủy Công an tỉnh đề ra 3 mục tiêu, yêu cầu đối với lực lượng Công an toàn tỉnh là: Nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công, trấn áp tội phạm, đi đôi với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và bảo đảm ANTT, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, Đảng ủy Công an tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện 3 nhóm giải pháp trọng tâm gồm: Tiếp tục hoàn thiện thể chế về bảo vệ ANTT, đáp ứng yêu cầu tình hình thực tiễn. Nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản và chất lượng công tác của công an cơ sở. Đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào các mặt công tác công an.

Tại hội nghị triển khai công tác công an năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đánh giá: “Trong điều kiện, tình hình hết sức khó khăn của năm 2020, lực lượng Công an tỉnh đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANTT. Kết quả công tác, chiến đấu của lực lượng công an đã góp phần quan trọng ổn định xã hội, thúc đẩy kinh tế địa phương tăng trưởng dương trở lại trong nửa cuối năm 2020”.

 Đăng Khoa

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN