Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

Tăng cường các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

07/12/2022 - 05:22

BDK - Năm 2022, UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và kế hoạch sử dụng đất tỉnh 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế trong tiếp cận đất đai. Cung cấp thông tin phục vụ doanh nghiệp (DN). Có giải pháp phòng ngừa nhũng nhiễu, không để công chức, viên chức xử lý hồ sơ, thủ tục trực tiếp nhận hồ sơ của DN, người dân. Tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế.

Doanh nghiệp được tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ảnh: H. Trung

Doanh nghiệp được tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ảnh: H. Trung

Cung cấp thông tin phục vụ doanh nghiệp

Tỉnh thường xuyên cập nhật và cung cấp các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển từng ngành, lĩnh vực trên trang thông tin điện tử của tỉnh và các sở, ngành có liên quan, giúp DN tiếp cận, nắm bắt hiệu quả các thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, tận dụng tốt cơ hội đầu tư và tổ chức hoạt động nhanh chóng, thuận lợi theo đúng chủ trương, chính sách của Nhà nước.

 Các hiệp hội DN - ngành hàng tỉnh (Hiệp hội DN, Hội Doanh nhân trẻ, Hội Nữ doanh nhân, Hiệp hội Dừa tỉnh Bến Tre, Hiệp hội DN các huyện/thành phố) thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa cộng đồng DN với các cơ quan quản lý nhà nước; tích cực tham gia góp ý, đề xuất, kiến nghị tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình hoạt động kinh doanh của DN; phản ánh cơ chế quản lý, điều hành của các sở, ngành tỉnh, của UBND các huyện, thành phố; hỗ trợ DN hội viên trong quá trình hoạt động; phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, tư vấn và hỗ trợ DN hội viên; chủ động xây dựng và triển khai các chương trình hợp tác, liên kết hoạt động, nhằm nâng cao vai trò, khả năng liên kết, dẫn dắt DN hội nhập, phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế của DN.

Tỉnh đã lồng ghép thông tin kịp thời cho DN nhiều vấn đề, giúp các DN có điều kiện cởi mở, thẳng thắn trao đổi, phản ánh những vấn đề còn vướng mắc, tồn tại trong quá trình sản xuất, kinh doanh cũng như những băn khoăn, trăn trở trong hoạt động liên quan đến thể chế, cơ chế, chính sách hoặc thủ tục hành chính... để lãnh đạo tỉnh nắm bắt, chia sẻ và chỉ đạo tháo gỡ kịp thời. Bên cạnh đó, công tác truyền thông khởi nghiệp được thực hiện thường xuyên, đã đăng thông tin về các sự kiện được tổ chức trong và ngoài tỉnh về các chương trình hỗ trợ cho DN. Tỉnh thường xuyên phối hợp với các cơ quan báo, đài truyền thông, ghi hình, đưa tin về hoạt động khởi nghiệp tỉnh. Thông tin đến cộng đồng khởi nghiệp về các cuộc thi khởi nghiệp tổ chức trong và ngoài tỉnh…

Tạo thuận lợi trong tiếp cận đất đai

Trong năm 2022, công tác lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và kế hoạch sử dụng đất tỉnh 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 được tập trung triển khai thực hiện. Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án hoàn thiện hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn 6 xã thuộc TP. Bến Tre. Tập trung thực hiện chuyển đổi 5 ngàn ha đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Tỉnh đã ban hành quyết định phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 cho các huyện, thành phố và triển khai lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 tỉnh để triển khai thực hiện. Công tác quản lý và sử dụng đất, nhà đất công tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư được tập trung. Tỉnh đang nghiên cứu các giải pháp để hình thành quỹ đất phục vụ công tác xúc tiến và kêu gọi đầu tư tại tỉnh.

Đến nay, tỉnh đã xác lập pháp lý được 3.956 thửa, với diện tích 7.679,37ha, đạt tỷ lệ 98,87% về diện tích, trong đó các thửa đất xác lập pháp lý đã được đăng ký đất đai vào hồ sơ địa chính theo quy định. Phê duyệt phương án giá đất để tính tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Tỉnh cũng đã ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên rà soát quỹ đất công trên địa bàn tỉnh để quản lý, sử dụng hiệu quả, đúng quy định. Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các tổ chức, cá nhân, DN, nhà đầu tư và các thủ tục pháp lý được tập trung thực hiện. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã tập trung thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường giai đoạn vận hành và đi vào hoạt động của các DN đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Giảm các chi phí không chính thức

Tỉnh tiếp tục công bố rộng rãi “đường dây nóng”, email tiếp nhận thông tin trên các phương tiện truyền thông, Cổng thông tin điện tử tỉnh để người dân và DN biết và kịp thời phản ánh các bức xúc, khó khăn và những trường hợp vòi vĩnh, nhũng nhiễu đến lãnh đạo và các cơ quan phòng chống tham nhũng của tỉnh. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức rèn luyện đạo đức công vụ. Thường xuyên quán triệt tinh thần hỗ trợ DN. Có giải pháp phòng ngừa nhũng nhiễu, không để công chức, viên chức xử lý hồ sơ, thủ tục trực tiếp nhận hồ sơ của DN, người dân. Kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhũng nhiễu DN.

Đồng thời, tỉnh tăng cường các cuộc thanh tra hành chính để chấn chỉnh những thiếu sót, vi phạm. Trong năm 2022, đã tiến hành 89 cuộc thanh tra hành chính và 1.645 cuộc thanh tra chuyên ngành. Kết quả, phát hiện 13 đơn vị có sai phạm về kinh tế, với số tiền 52.180,72 triệu đồng, xử lý hành chính 6 tổ chức và 98 cá nhân; thanh tra chuyên ngành phát hiện 903 trường hợp vi phạm; ban hành 863 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với số tiền 5,903 tỷ đồng, đã thu hồi 5,016 tỷ đồng.

(Còn tiếp)

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN