Tăng cường tuyên truyền, bảo đảm các điều kiện phục vụ phân cấp công tác đăng ký xe

22/05/2022 - 18:20

BDK.VN - Ngày 19-5-2022, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh ký ban hành Công văn số 2989/UBND-NC gửi các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường tuyên truyền, bảo đảm các điều kiện phục vụ phân cấp công tác đăng ký xe.

Công an xã cấp biển số xe cho người dân trong ngày đầu tiên. Ảnh: Hải Bình

Công an xã cấp biển số xe cho người dân trong ngày đầu tiên. Ảnh: Hải Bình

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu, tiến độ phân cấp công tác đăng ký xe cho Công an cấp huyện, cấp xã theo quy định, UBND tỉnh yêu cầu: Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố; đồng thời, đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phối hợp tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương cải cách thủ tục hành chính của Bộ Công an; lợi ích mang lại khi phân cấp công tác đăng ký xe cho Công an cấp huyện, cấp xã; quá trình tiếp dân, thực hiện công tác đăng ký xe của cán bộ, chiến sĩ Công an cấp huyện, cấp xã; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng đối với các chủ trương của Bộ Công an trong việc triển khai phân cấp cho Công an cấp huyện, cấp xã thực hiện công tác đăng ký xe, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn xã hội.

Công an tỉnh làm tốt công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc Công an cấp huyện, cấp xã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp, bảo đảm các điều kiện phục vụ triển khai thực hiện phân cấp đăng ký xe theo quy định; thông báo rộng rãi đến mọi cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn các đơn vị thực hiện công tác đăng ký xe bắt đầu từ ngày 21-5-2022 để thuận tiện cho việc liên hệ, đăng ký xe.

UBND các huyện, thành phố quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ kinh phí phục vụ mua sắm các trang thiết bị cần thiết để Công an cấp huyện, cấp xã bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ việc triển khai thực hiện phân cấp công tác đăng ký xe, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Được biết, ngày 6-4-2022, Bộ Công an ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BCA quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; theo đó, bắt đầu từ ngày 21-5-2022, toàn tỉnh triển khai thực hiện phân cấp công tác đăng ký xe cho Công an cấp huyện, cấp xã. Đây là chủ trương lớn của Bộ Công an về cải cách thủ tục hành chính, giúp người dân và doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc đăng ký xe. Qua kiểm tra, rà soát trên địa bàn toàn tỉnh có 93 điểm thực hiện công tác đăng ký xe (cấp tỉnh 1, cấp huyện 9, cấp xã 83).

T. Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN