Tập huấn an toàn giao thông cho cựu chiến binh cơ sở

05/03/2019 - 19:32

Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh vừa tổ chức lớp tập huấn cho 173 hội viên CCB cơ sở về an toàn giao thông (ATGT).

Nội dung lớp tập huấn gồm: quán triệt chương trình phối hợp thực hiện cuộc vận động “CCB tỉnh tham gia giữ gìn trật tự ATGT và xây dựng văn hóa giao thông” giai đoạn 2018 - 2023 giữa Hội CCB tỉnh và Ban ATGT tỉnh; kỹ năng tuyên truyền pháp luật về ATGT; kinh nghiệm và kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; hướng dẫn lái xe an toàn, tác hại của việc tham gia giao thông sau khi sử dụng rượu, bia...

Lớp học nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp hội, cán bộ hội, hội viên CCB trong việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về trật tự ATGT; xây dựng văn hóa giao thông trong CCB và người dân, góp phần xây dựng phong trào Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự ATGT với trọng tâm là xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa giao thông, thiết lập kỷ cương ATGT, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

H. Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN