Tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam

07/07/2022 - 09:03

BDK.VN - Sáng 7-7-2022, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Đại tá Nguyễn Văn Lùng, Phó chính ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị tập huấn.

Đại tá Nguyễn Văn Lùng, Phó chính ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị tập huấn.

Đại tá Nguyễn Văn Lùng, Phó chính uỷ  chủ trì hội nghị. Đến tham dự tập huấn có báo cáo viên các sở, ban, ngành và BĐBP tỉnh…

Tại hội nghị, báo cáo viên BĐBP tỉnh đã giới thiệu, truyền đạt 5 chuyên đề về Luật Biên phòng Việt Nam; Nghị định số 106 và 02/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Biên phòng Việt Nam, quy định quản lý, sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của BĐBP; Thông tư 163 và 02/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng về quy định bảo vệ biên giới và nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng BĐBP và công tác phối hợp các lực lượng trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia…

Các báo cáo viên tham dự đã được tiếp cận, nghiên cứu sâu về các nội dụng cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam như: Chính sách của Nhà nước về biên phòng (Điều 3); lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng (Điều 6); nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân (Điều 9); về phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng (Điều 10); nhiệm vụ của BĐBP (Điều 14) và quyền hạn của BĐBP (Điều 15) và nội dung của Nghị định số 106/NĐ-CP như: Chính sách ưu đãi và chế độ đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ BĐBP (Điều 4); phối hợp giữa các bộ và cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương trong thực thi nhiệm vụ biên phòng; hiệu lực thi hành, trách nhiệm thi hành và điều khoản chuyển tiếp (Chương IV).

Luật BPVN được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 11-11-2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2022. Đây là văn bản pháp lý rất quan trọng, đã thể chế đầy đủ quan điểm, tư tưởng của Đảng về bảo vệ Tổ quốc; về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới.

Luật gồm 6 chương, 36 điều. Trên cơ sở các điều khoản Luật BPVN, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chủ trì xây dựng và tham mưu cho Chính phủ, Bộ Quốc phòng ban hành 2 nghị định và 2 thông tư quy định chi tiết.

Để Luật BPVN được triển khai đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, phát biểu tại hội nghị,  Đại tá Nguyễn Văn Lùng, Phó chính ủy BĐBP tỉnh mong muốn các báo cáo viên tham gia tiếp tục tích cực nghiên cứu nắm vững các nội dung tập huấn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân để Luật BPVN được thi hành đúng quy định.

Tin, ảnh: Phương Khánh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN