Tập trung tuyên truyền 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

01/08/2021 - 11:48

BDK.VN - Thực hiện kế hoạch về tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của Tỉnh ủy trong năm 2021, trong tháng 8-2021, toàn tỉnh sẽ tập trung hướng đến tuyên truyền, kỷ niệm 76 năm ngày Cách mạng tháng Tám (CMT8) thành công (19-8-1945 - 19-8-2021) và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2021).

Hát múa ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. (Ảnh chụp trước khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát).

Hát múa ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. (Ảnh chụp trước khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát).

Theo đó, tuyên truyền về bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của CMT8 năm 1945; khẳng định tầm vóc thời đại, ý nghĩa lịch sử của CMT8 và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm của CMT8 trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, nhất là trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

Tuyên truyền những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cũng như trong xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả; khẳng định công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong 76 năm qua.

Tuyên truyền, nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong 35 năm đổi mới đất nước; làm rõ thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen của đất nước, cũng như yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nhất là về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, về bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia… Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của CMT8, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) cũng đã có văn bản hướng dẫn về tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong quý III-2021. Theo đó, tùy tình hình thực tế tại thời điểm giữa tháng 8-2021, nếu dịch bệnh giảm, hoạt động xã hội trở lại bình thường mới thì các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền ý nghĩa lịch sử trong các cuộc họp, sinh hoạt và hưởng ứng thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trước trụ sở cơ quan, đơn vị.

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh; Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành phố thực hiện treo băng rôn trên địa bàn quản lý; tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh; chỉnh trang các cụm pa-nô cổ động… Trong các hoạt động, chú ý các biện pháp phòng dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế và các văn bản của tỉnh có liên quan.

Thời gian tuyên truyền từ ngày 15-8 đến 5-9-2021. Tài liệu tuyên truyền từ Cổng thành phần Sở VH,TT&DL tại www.svhttdl.bentre.gov.vn Mục “Thông tin cần biết”, Chuyên mục “Thông tin tuyên truyền”.

Theo tài liệu tuyên truyền, sau hơn 100 năm làm thuộc địa, chịu sự kìm kẹp của thực dân Pháp và chế độ phong kiến bù nhìn, cuộc tổng khởi nghĩa CMT8 thành công buộc vua Bảo Đại thoái vị, chấm dứt chế độ phong kiến hàng ngàn năm ở Việt Nam. Ngày 2-9-1945, tại quảng trường Ba Đình, thay mặt Chính phủ lâm thời, Bác Hồ đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tuyên bố sự ra đời của một nhà nước mới độc lập. Từ đó, ngày 2-9 trở thành ngày Quốc khánh của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tin, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN