Thạnh Phú phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với củng cố quốc phòng, an ninh

05/08/2022 - 05:45

BDK - Thạnh Phú là một trong 3 huyện biển của tỉnh, nằm trong thế trận phòng thủ chủ yếu, là địa bàn có chiến lược quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh (QP, AN). Trong năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thạnh Phú luôn ra sức phấn đấu, xây dựng huyện thành địa bàn giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về QP, AN, ổn định địa bàn. Nhờ đó, trong thực hiện nhiệm vụ kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cường QP, AN đã đạt được những kết quả nổi bật.

Phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới biển. Ảnh: Đặng Thạch

Phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới biển. Ảnh: Đặng Thạch

Kinh tế - xã hội tăng trưởng mạnh

Năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Huyện ủy và UBND huyện, Thạnh Phú đã đạt nhiều kết quả quan trọng về kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ, QP, AN và đối ngoại. Đây vừa là mục tiêu vừa là động lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà ra sức phấn đấu để Thạnh Phú không ngừng phát triển. Nhận thức về mối quan hệ giữa kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cường QP, AN, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã có sự đoàn kết và nhất trí cao trong phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Trong năm, giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản đạt 3.557 tỷ đồng, đạt 98,81% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp khoảng 212,3 tỷ đồng, đạt 58,97% kế hoạch. Du lịch và dịch vụ biển có những bước chuyển biến khá, hàng năm đón khoảng 610 ngàn lượt khách/năm, tổng thu từ khách du lịch khoảng 150 tỷ đồng.

Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được thực hiện thường xuyên, các bệnh truyền nhiễm được kiểm soát chặt chẽ, nhất là dịch Covid-19. Huyện triển khai thực hiện tốt công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho các đối tượng. Hoạt động khoa học và công nghệ chuyển biến tích cực. Công tác chính sách và an sinh xã hội được tập trung thực hiện, nhất là công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng (hỗ trợ xây dựng 83 căn nhà tình thương, 12 căn nhà tình nghĩa, 12 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”).

Tăng cường quốc phòng, an ninh

Thạnh Phú chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh về chính trị tư tưởng, đạo đức, tổ chức, huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu. Lực lượng dự bị động viên được xây dựng theo hướng vững mạnh, bảo đảm chất lượng chính trị và độ tin cậy cao. Lực lượng dân quân tự vệ được củng cố, phù hợp với dân số và nhiệm vụ được giao, chất lượng hàng năm được nâng lên, đạt 1,7% so với dân số, 18/18 chi bộ quân sự xã có chi ủy, tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 24,12%. Hoạt động phối hợp giữa công an, quân sự, biên phòng khá chặt chẽ, nắm tình hình toàn diện trên các lĩnh vực, tham mưu xử lý tốt những vụ việc phát sinh tiềm ẩn yếu tố gây mất an ninh trên địa bàn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững và ổn định.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội kết hợp củng cố, tăng cường QP, AN trong thời gian tới, huyện tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25-10-2013 của Trung ương về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và cơ quan quân sự các cấp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về quan điểm, chủ trương kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố QP, AN của Đảng ta. Tiếp tục đổi mới công tác quy hoạch, kế hoạch hóa, bảo đảm mỗi bước phát triển kinh tế - xã hội là một bước tăng cường QP, AN. Xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quân đội và công an tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, bảo đảm chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống. Nghiên cứu dự báo tốt tình hình để xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố QP, AN có hiệu quả và phù hợp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thượng tá Nguyễn Hữu Tài

(Chính trị viên - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạnh Phú)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN