Thạnh Phú triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn

05/03/2020 - 19:38

BDK - UBND huyện Thạnh Phú vừa triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện năm 2020.

Đào tạo nghề góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Đào tạo nghề góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Theo đó, trên cơ sở đề nghị của các xã, thị trấn, Ban Chỉ đạo huyện tiến hành rà soát nhu cầu cần đào tạo, ưu tiên chọn những ngành nghề phù hợp, có khả năng huy động học viên tham gia và có khả năng giải quyết việc làm sau học nghề để tổ chức đào tạo trong năm. Dự kiến sẽ mở 25 lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp và nông nghiệp cho trên 600 lao động.

Để đạt mục tiêu đề ra, UBND huyện yêu cầu các ngành liên quan tiếp tục tuyên truyền, vận động lao động nông thôn tham gia học nghề. Tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm, lồng ghép tuyên truyền, phổ biến chủ trương, kế hoạch đào tạo nghề của huyện đến người lao động, nhằm thu hút lao động tham gia, đặc biệt là lao động nghèo, lao động nhàn rỗi, thiếu việc làm. Trong thời gian tổ chức dạy nghề, nắm bắt nhu cầu cần chuyển đổi nghề hoặc thành lập các tổ liên kết, tổ hợp tác sản xuất, giúp người học có việc làm ngay sau học nghề.

Tin, ảnh: Văn Minh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN