Thạnh Phú triển khai nhiệm vụ lao động việc làm năm 2023

07/02/2023 - 19:17

BDK - UBND huyện Thạnh Phú vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động việc làm và ký kết trách nhiệm thực hiện chỉ tiêu năm 2023. Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Tân chủ trì hội nghị. Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đoàn Thị Phúc, Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế Sài Gòn Dương Thị Thu Cúc đến dự.

Ký kết trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu năm 2023.

Ký kết trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu năm 2023.

Trong năm 2022, huyện có 105 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, vượt 5 lao động; giải quyết việc làm vượt chỉ tiêu đề ra; kéo giảm 0,73% tỷ lệ hộ nghèo và 1,79% tỷ lệ hộ cận nghèo.

Tại hội nghị, đã ký kết trách nhiệm giữa UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trong thực hiện các chỉ tiêu và ký kết phối hợp giữa Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện với các ngành, Mặt trận, đoàn thể huyện liên quan.

Theo nội dung ký kết, trong năm 2023, huyện sẽ tập trung thực hiện các giải pháp giải quyết việc làm lao động nông thôn thông qua phát triển kinh tế, đào tạo nghề gắn giải quyết việc làm, các dự án đầu tư phát triển ở địa phương để giải quyết việc làm cho 4.800 lao động, trong đó giải quyết việc làm mới cho hơn 2.000 lao động, chuyển đổi nghề nghiệp cho gần 2.800 lao động. Bên cạnh, tăng cường công tác phối hợp và tạo mọi điều kiện tốt nhất để đưa 120 lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch đào tạo nghề được giao; trong đó có 90% lao động nông thôn sau học nghề có khả năng tự tạo việc làm hoặc được giới thiệu việc làm mới phù hợp với ngành nghề được đào tạo và tham gia các mô hình sinh kế ở nông thôn. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách đối với người nghèo, tập trung các giải pháp hỗ trợ thông qua Đề án đa dạng sinh kế, giảm nghèo bền vững để kéo giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo. Phấn đấu đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện được kéo giảm từ 0,7 - 1%/năm; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 1,3 - 1,5%.

Dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực giải quyết việc làm và đưa lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài năm 2022.

 Tin, ảnh: Văn Minh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN