Thành ủy Bến Tre triển khai, quán triệt chuyên đề năm 2024

16/02/2024 - 21:12

BDK.VN - Ngày 16-2-2024, Thành ủy Bến Tre tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 về “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp” cho cán bộ chủ chốt thành phố, xã, phường.

Đại biểu dự hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng triển khai nội dung trọng tâm của chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 gồm: Sự cần thiết của chuyên đề; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Hội nghị triển khai kế hoạch của Thành ủy về thực hiện chuyên đề năm 2024 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau hội nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức 2 lớp triển khai trực tiếp cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban giám hiệu, chi ủy chi bộ các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tổ chức 1 lớp cho ngành. Riêng triển khai trong cán bộ, đảng viên các xã, phường, giao đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, phường trực tiếp triển khai quán triệt nội dung chuyên đề đến cán bộ, đảng viên tại địa phương, đơn vị.

Tin, ảnh: Hồng Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN