Thảo luận giải pháp triển khai thực hiện đạt các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2024

06/12/2023 - 20:45

BDK.VN - Chiều 6-12-2023, Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X tiến hành phiên thảo luận tại hội trường. Theo đó, đại biểu tập trung đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết (NQ) năm 2923, bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 với nhiều nội dung quan trọng.

Đại biểu Nguyễn Văn Tuấn phát biểu thảo luận. Ảnh: Trần Quốc

Đại biểu Nguyễn Văn Tuấn phát biểu thảo luận. Ảnh: Trần Quốc

Giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Đại biểu Nguyễn Văn Tuấn - Tổ đại biểu HĐND TP. Bến Tre cho rằng, năm 2023, kinh tế - xã hội tiếp tục khẳng định và phục hồi sau đại dịch Covid-19. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng trưởng kinh tế số đứng 37 cả nước, thứ 3 đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là tín hiệu mừng. Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu đề ra với khát vọng lớn nên triển khai thực hiện còn nhiều khó khăn.

Năm 2024, mục tiêu đặt ra tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt khoảng 6,5 - 7,0%. Vấn đề đặt ra là làm sao để đạt được. Đại biểu Nguyễn Văn Tuấn cho rằng, năm 2023, khu vực II được xem là điểm sáng. Cho nên, năm 2024 cần tiếp tục phát huy cộng với Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 sẽ mở ra cơ hội thu hút nhà đầu tư. Khu vực I, cần tiếp tục triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu, nhất là vật nuôi, cây trồng. Tiếp tục hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm. Ưu tiên bố trí vốn vào các công trình trọng điểm của tỉnh.

Khu vực II, cần tiếp tục xác định động lực phát triển trong năm 2024. Quan tâm các khu công nghiệp (KCN) tỉnh, cụm công nghiệp (CCN) huyện, ưu tiên bố trí ngân sách thực hiện thu hồi đất để thu hút nhà đầu tư. Hiện nhiều cầu, đường trên địa bàn tỉnh đã được Trung ương đầu tư, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông cho tỉnh. Các dự án năng lượng sạch thu hút nhà đầu tư... cần phát huy.

Đầu tư công cần tập trung giải ngân nguồn chính, nguồn mồi để thúc đẩy tăng trưởng. Quan tâm thu hút nguồn vốn từ doanh nghiệp và người dân. Thủ tục hành chính nhanh gọn, tháo gỡ nút thắt trong thu hút đầu tư. Trong đó, có cán bộ trong hệ thống chính trị tư tưởng ổn định an tâm và quyết liệt với công việc. Khai thông các lợi thế của tỉnh để huy động vốn đầu tư toàn xã hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội

Khu vực III, hiện tăng trưởng chưa xứng tầm, còn nhiều triển vọng, cần quyết tâm, đa dạng hoá sản phẩm, sản phẩm dư địa còn nhiều thuộc lĩnh vực du lịch, thương mại điện tử… Kinh tế số có tăng trưởng khá tốt. Cần quan tâm thúc đẩy chuyển đổi số tác động vào các mảng, khu vực, kinh tế kể cả đầu vào và tiêu thụ đầu ra. Nếu chuyển đổi số tốt, tác động toàn diện, góp phần sử dụng vốn có hiệu quả, sử dụng tài nguyên tốt hơn, năng sức lao động cao hơn, thị trường lao động, thủ tục hành chính tốt hơn.

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2024 đạt 6,5 - 7%, đại biểu Nguyễn Văn Quới, Tổ đại biểu HĐND huyện Giồng Trôm cho rằng: Đây là mục tiêu khá cao so với khả năng thực tế. Do vậy, tỉnh cần có quyết tâm, quyết liệt để phấn đấu. Theo đại biểu, để đạt mục tiêu này cần kích cầu tăng trưởng qua tiêu dùng. Tích cực tìm kiếm thích trường tiêu thụ nông sản phẩm cho nông, lâm nghiệp thuỷ sản, tăng thu nhập nông thôn. Hỗ trợ cho doanh nghiệp trong các khu, CCN phục hồi sản xuất, khai thác hết các khu, CCN, phát triển công nghiệp thu hút đầu tư để phát triển sản xuất, giải quyết việc làm. Phát triển thị trường lao động giải quyết việc làm, giảm thất nghiệp nhằm tăng thu nhập trong cộng đồng dân cư.

Đại biểu Nguyễn Văn Quới, Tổ đại biểu HĐND huyện Giồng Trôm. Ảnh: Hữu Hiệp

Đại biểu Nguyễn Văn Quới, Tổ đại biểu HĐND huyện Giồng Trôm. Ảnh: Hữu Hiệp

Kích cầu tăng trưởng qua đầu tư, kêu gọi đầu tư, huy động nguồn lực xã hội đầu tư vào kinh tế thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Thực hiện tốt lĩnh vực đầu tư công, lấy đầu tư công làm nền tảng thúc đẩy kinh tế phát triển. Thực hiện quyết tâm quyết liệt đạt mục tiêu dự toán trên lĩnh vực đầu tư công năm 2024 đề ra. Thương mại hóa sản phẩm OCOP. Đẩy mạnh liên hệ giữa các hợp tác xã và doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất. Đây là liên kết nền tảng, doanh nghiệp là chủ công để chuẩn hóa sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm theo yêu cầu thị trường. Tập trung cho công tác truyền thông, quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại thị trường cho sản phẩm và đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử.

Đại biểu Đặng Hải Đăng, Tổ đại biểu HĐND huyện Chợ Lách kiến nghị, UBND tỉnh quan tâm một số khía cạnh như: ngân sách nhà nước, bố trí nguồn vốn đầu tư ưu tiên cho hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội quan trọng, nhằm dẫn dắt, thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế khác, tạo nguồn lực thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững các vùng động lực tăng trưởng của tỉnh. Chú trọng thực hiện song song quy hoạch hạ tầng giao thông kết hợp quy hoạch đất phục vụ kêu gọi đầu tư.

Đại biểu Đặng Hải Đăng phát biểu thảo luận. Ảnh: Trần Quốc

Đại biểu Đặng Hải Đăng phát biểu thảo luận. Ảnh: Trần Quốc

Có phương án quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả quỹ nhà, đất công, đất công ích, bãi bồi ven sông, ven biển để khai thác phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, không để sót ngoài sổ sách. Thực hiện giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá để tăng thu ngân sách. Công khai minh bạch quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các dự án đầu tư, tăng cường đối thoại trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án.

Tiếp tục rà soát quy hoạch đất công để điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu sử dụng. Đối với đất công đã quy hoạch thì tiến hành thực hiện theo đúng quy hoạch. Chú trọng các nguồn lực ngoài ngân sách, khuyến khích kêu gọi tư nhân đầu tư khai thác. Hiện trạng chung, diện tích đất công của tỉnh còn khá lớn, có thể xem là một phần động lực thúc đẩy đầu tư. Mặc dù đất công chưa qua đấu thầu chưa phải đất sạch, tuy nhiên sẽ thúc đẩy đầu tư nhanh hơn do không vướng mặt bằng, địa phương cần khai thác hiệu quả để tăng vốn đầu tư toàn xã hội, có nguồn thu sử dụng đất,…

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Công khai, minh bạch các hồ sơ, thủ tục kêu gọi đầu tư. Tạo cơ chế liên thông chặt chẽ từ xã đến tỉnh trong việc giải quyết hồ sơ, thủ tục liên quan kêu gọi đầu tư. Giải quyết hồ sơ đảm bảo nhanh chóng, chính xác, kịp thời. Trường hợp hồ sơ chưa đạt, cần có hướng dẫn cụ thể để bổ sung, điều chỉnh. Nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và hiệu quả công tác phối hợp trong toàn bộ quá trình đầu tư các dự án, công trình gắn với trách nhiệm cúa từng cấp. Công tác phối hợp phải chặt chẽ, nhịp nhàng hoặc có đầu mối chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan kêu gọi đầu tư; các cơ quan, đơn vị, địa phương phải có quy chế phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư và đẩy nhanh thi công các công trình đầu tư trên địa bàn; tránh trường hợp nhà đầu tư do vướng quy trình, thủ tục lâu không tiếp tục đầu tư tại tỉnh mà sang địa phương khác.

Lựa chọn các dự án tiềm năng, ưu tiên các dự án có tính thương mại cao để thực hiện. Cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về danh mục các dự án đầu tư PPP và cân đối đủ vốn ngân sách để tham gia vào các dự án PPP có quy mô lớn theo hướng đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của nhà nước và lợi nhuận của nhà đầu tư. Rà soát kỹ từng dự án ngay từ khi thẩm định chủ trương đầu tư, khi lựa chọn, quyết định đầu tư các dự án, công trình có hiệu quả kinh tế - xã hội cao.

Phát triển trái phiếu địa phương một số dự án lớn không thể thu hút vốn đầu tư tư nhân. Huy động nguồn vốn từ các quỹ tài chính trong và ngoài ngân sách nhà nước (quỹ tín dụng ưu đãi, quỹ đầu tư tài chính, quỹ đầu tư mạo hiểm...), tiền tiết kiệm, vàng, ngoại tệ trong dân và tiền nhàn rồi của doanh nghiệp... Tăng trưởng tín dụng phù họp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và chính sách tiền tệ. Tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn vay. Ưu tiên cho vay các mô hình liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp sạch

Khuyến khích xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh quá trình trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp công lập trong quản lý, sử dụng tài chính để giảm bớt gánh nặng cho ngân sách. Đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực quản lý, khai thác tài sản công như: y tế, giáo dục, nước sạch, cung cấp dịch vụ công... để huy động nguồn lực cho phát triển và thực hiện tốt mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội.

Tạo “điểm chạm” trong chuyển đổi số

Đại biểu Dương Thị Diễm Sương, Tổ đại biểu huyện Mỏ Cày Bắc cho rằng: Hiện nay, tỷ lệ người dân trực tiếp nộp hồ sơ trên môi trường mạng rất ít do các nguyên nhân chủ yếu: Phần lớn người dân cho rằng, việc nộp hồ sơ giấy sẽ thuận tiện hơn, có vấn đề gì phát sinh sẽ có cán bộ tiếp nhận trực tiếp hướng dẫn. Hiện nay, để thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, người dân phải dùng máy tính hoặc điện thoại thông minh vào trang web https://dichvucong.bentre.gov.vn.

Đại biểu Dương Thị Diễm Sương phát biểu thảo luận. Ảnh: Trần Quốc

Đại biểu Dương Thị Diễm Sương phát biểu thảo luận. Ảnh: Trần Quốc

Tuy nhiên, không phải người dân nào cũng biết địa chỉ trang web hoặc trong quá trình thao tác nhập tên địa chỉ trang web do không thành thạo nhiều khi công dân nhập sai hoặc thiếu 1 ký tự thì cũng không vào được trang web. Việc đăng nhập này sẽ mất nhiều thời gian, chính điều này cũng gây nên tâm lý y ngại của công dân khi thực hiện hồ sơ trực tuyến. Người dân thiếu kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin nên mất nhiều thời gian, công sức khi đăng nhập và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Theo đại biểu Dương Thị Diễm Sương, xuất phát từ những khó khăn nêu trên, cần tạo ra một “điểm chạm” thuận lợi, gần gũi với người dân để người dân làm quen, hiểu và từ từ hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Để vận dụng mã QR vào niêm yết Bộ TTHC, cần tạo ra bộ mã QR tương ứng với các lĩnh vực giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, theo cơ chế một cửa liên thông và bộ mã QR về danh mục TTHC được thực hiện mức độ 3, danh mục TTHC được thực hiện mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của từng cấp chính quyền.

Mỗi mã QR sẽ liên kết đến lĩnh vực TTHC được công khai trên trang Hệ thống thông tin giải quyết TTHC và chứa đựng thông tin TTHC bao gồm danh mục các TTHC thuộc từng lĩnh vực theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, với các nội dung: Thông tin chung về TTHC; quy trình các bước thực hiện; thành phần hồ sơ; thời gian giải quyết hồ sơ; yêu cầu của TTHC, căn cứ pháp lý; biểu mẫu (nếu có); mức phí hoặc lệ phí (nếu có).

Ngoài các mã QR về thủ tục hành chính, cơ quan hành chính nhà nước còn có thể tạo các mã QR liên kết đến cổng thông tin điện tử của tỉnh, của huyện, của xã và niêm yết tại bộ phận một cửa hoặc nhà văn hóa xã, ấp... giúp người dân dễ dàng truy cập và kịp thời nắm bắt được những thông tin thời sự, chính trị diễn ra trong tỉnh, huyện, xã.

Hay việc tạo mã QR phục vụ tải tài liệu cho các cuộc họp, hội nghị sơ kết, tổng kết của UBND huyện, xã và niêm yết mã QR đó tại địa điểm diễn ra cuộc họp, hội nghị để đại biểu dự họp, hội nghị tiện tra cứu thông tin tài liệu, góp phần tiết giảm chi phí hành chính.

Việc vận dụng mã QR sẽ đem lại những lợi ích như: Mã QR được tạo ra sẽ niêm yết công khai tại bộ phận 1 cửa, trụ sở nhà văn hóa ấp, khu phố hay những điểm công cộng, trên nền tảng zalo, fanpage của địa phương, cơ quan, đơn vị để tạo thuận lợi cho người dân dễ dàng sử dụng dịch vụ công trực tuyến hoặc tìm hiểu thông tin TTHC. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng và hình thành thói quen tương tác của người dân với cơ quan nhà nước trong quá trình chuyển đổi số. Với thao tác đơn giản, dễ thực hiện sẽ thu hút được sự tham gia của toàn dân vào quá trình cải cách hành chính mà không phân biệt độ tuổi, trình độ dân trí, kỹ năng công nghệ thông tin của người dân, góp phần đưa công nghệ số, kỹ năng số vào mọi ngõ ngách cuộc sống, giúp người dân được tiếp cận công nghệ số theo cách đơn giản nhất, thuận tiện nhất. Đồng thời, giảm áp lực, tạo tâm lý thoải mái cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tiếp nhận và giải quyết TTHC cho người dân, nâng cao hiệu quả trong hoạt động công vụ. Qua đó, cải thiện niềm tin, sự tín nhiệm của công dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Mã QR liên kết với Bộ TTHC được công khai trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC sẽ phục vụ công dân tra cứu thông tin TTHC dễ dàng, nhanh chóng, tiện lợi mỗi khi TTHC đó được sửa đổi, bổ sung mà không phụ thuộc vào việc cập nhật, niêm yết bằng bản giấy truyền thống của cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị. Qua đó, giúp người dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, đúng quy định trước khi giao dịch để tiết giảm thời gian, chi phí đi lại của người dân. Tăng khả năng thích ứng của người dân với môi trường điện tử cũng như khả năng tiếp cận dịch vụ công trực tuyến trong quá trình xây dựng chính quyền số. Việc sử dụng mã QR để niêm yết TTHC hoặc phục vụ các hội nghị, cuộc họp so với cách truyền thống sẽ tiết kiệm chi phí quản lý hành chính.

Tập trung phát triển kinh tế về hướng Đông

Đại biểu Bùi Thành Dương - Tổ đại biểu huyện Ba Tri cho rằng, phát triển kinh tế tỉnh bến tre về hướng Đông là một chủ trương lớn, mang tính chiến lược của tỉnh. Qua triển khai thực hiện đến nay đã đạt được một số kết quả bước đầu. Tuy nhiên, vẫn còn không ít những khó khăn, hạn chế.

Đại biểu Bùi Thành Dương phát biểu thảo luận. Ảnh: Hữu Hiệp

Đại biểu Bùi Thành Dương phát biểu thảo luận. Ảnh: Hữu Hiệp

Đến nay, chúng ta vẫn chưa thu hút được khách quốc tế đến tham quan du lịch biển, du lịch rừng ngập mặn, nhất là khu vực biên giới biển do đang vướng quy định tại Điều 7, Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 3-9-2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển. Theo quy định này, nếu người nước ngoài đến khu vực biên giới biển mà không phải là khu du lịch thì phải thực hiện nhiều thủ tục, liên quan đến nhiều cơ quan, gồm: Công an, Biên phòng tỉnh và UBND tỉnh.

Do vậy, để khỏi phiền phức các công ty lữ hành không đưa khách nước ngoài đến khu vực biên giới biển. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận khu du lịch cấp tỉnh được quy định tại Điều 27, Luật Du lịch 2017 như sau: UBND cấp huyện hoặc tổ chức quản lý khu du lịch nộp 1 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi có khu du lịch. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thẩm định, trình UBND cấp tỉnh. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định, UBND cấp tỉnh quyết định công nhận khu du lịch cấp tỉnh. Đây rõ ràng là câu chuyện nội bộ của tỉnh. Có phải chăng là chúng ta đang tự làm khó mình?

Các bãi biển của chúng ta hiện nay chỉ công nhận điểm du lịch, chưa công nhận khu du lịch, chủ yếu là do vướng tiêu chí về cơ sở lưu trú. Chúng ta cần mạnh dạn công nhận khu du lịch, cho thiếu tiêu chí về lưu trú, sau đó sẽ hoàn thiện, giống như công nhận xã NTM hay đô thị nhiều nơi vẫn thiếu một vài tiêu chí. Nếu như không công nhận là khu du lịch thì cũng không ai dám bỏ tiền ra để đầu tư cơ sở lưu trú, chờ có cơ sở lưu trú rồi mới công nhận khu du lịch thì gần như là không thể đối với điều kiện của điểm du lịch mà vắng bóng du khách quốc tế. Chỗ này, nếu không khéo thì chúng ta tự làm khó mình. Đại biểu đề nghị cần có sự cân nhắc, tự tạo điều kiện cho mình, thay cho tự làm khó mình.

Hạ tầng giao thông vận tải tuy đang tập trung triển khai, nhưng còn nhiều hạn chế. Do chủ yếu chỉ đầu tư từ nguồn ngân sách. Đại biểu đề nghị trong thời gian tới, cần kết hợp nhiều hình thức đầu tư để sớm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông. Trong đó, có thể kêu gọi dự án BOT cho 3 tuyến trục chính kết nối từ TP. Bến Tre đến 3 huyện: Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú kết nối vào tuyến động lực ven biển. Đại biểu cũng đề xuất khi xây dựng hạ tầng giao thông cần tạo điều kiện cho xe cơ giới dừng đổ 2 bên đường để phát huy lợi thế mặt tiền, tạo điều kiện phát triển thương mại dịch vụ cho khu vực dân cư ven đường.

Hiện nay, việc mời gọi đầu tư của tỉnh gặp khó khăn, một mặt do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế. Mặc khác, quan trọng hơn đó là do chúng ta không có quỹ đất sạch, các khu, cụm công nghiệp đều phải thu hồi đất của dân, nhà đầu tư phải ứng vốn để giải phóng mặt bằng, lại phải thêm chi phí san lấp mặt bằng cũng rất lớn do đa phần là đất nuôi trồng thuỷ sản. Do vậy, hiệu suất đầu tư trên địa bàn của tỉnh thấp hơn rất nhiều so với các tỉnh lân cận TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Tây Ninh,… Hạ tầng đã hạn chế, vận chuyển hàng hoá khó khăn, mà hiệu suất đầu tư thấp, do đó dù có thiện cảm với Bến Tre đến mấy thì phương án chọn vẫn là ở tỉnh khác.

Để giải quyết vấn đề này, đại biểu đề nghị tỉnh sớm xây dựng dự án lấn biển để mời gọi đầu tư. Đồng thời, xin cơ chế đặc thù để xây dựng du kinh tế; lấy cát biển để lấn biển, mở rộng không gian, diện tích để phát triển.

Giải pháp trong xây dựng nông thôn mới

Đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, đại biểu Nguyễn Việt Thành Tổ đại biểu HĐND huyện Mỏ Cày Nam thống nhất, đánh giá cao kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 cũng như những nhiệm vụ chỉ tiêu, giải pháp đề ra trong năm 2024. Đại biểu cho rằng trong năm 2023, kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản phục hồi, tuy nhiên cũng gặp không ít khó khăn. Nguồn vốn đầu tư công có hạn nhưng với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự quản lý, điều hành của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của người dân, kết quả xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đạt, vượt chỉ tiêu đề ra. Tỉnh đã xây dựng đạt 16 xã NTM (NQ đề ra 16/15 xã NTM; 7 xã NTM nâng cao(đạt); 3/2 xã NTM kiểu mẫu, vượt chỉ tiêu NQ đề ra.

Đại biểu Nguyễn Việt Thành Tổ đại biểu HĐND huyện Mỏ Cày Nam. Ảnh: Hữu Hiệp

Đại biểu Nguyễn Việt Thành Tổ đại biểu HĐND huyện Mỏ Cày Nam. Ảnh: Hữu Hiệp

Với thành tích chung trên, tình hình xây dựng NTM của huyện Mỏ Cày Nam đạt thành tích đáng ghi nhận. Huyện xây dựng đạt 4 xã NTM, 2 xã NTM nâng cao từ đó góp phần cũng tỉnh thực hiện đạt, vượt chỉ tiêu xây dựng NTM. Tuy nhiên, theo đại biểu Nguyễn Việt Thành trong xây dựng NTM còn có những khó khăn nhất định. Do nguồn vốn đầu tư công có hạn, một số dự án theo quy hoạch phải phân kỳ thực hiện, dẫn đến chưa đáp ứng được tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp khó khăn ảnh hưởng đến thu nhập của người dân làm cho việc huy động nguồn lực xây dựng NTM gặp khó khăn. Quy mô kinh tế hợp tác xã nhỏ, ít vốn làm cho sức cạnh tranh thấp, nhất là thực hiện chuỗi giá trị liên kết với doanh nghiệp chưa thật sự bền vững.

Thống nhất với chỉ tiêu đề ra trên lĩnh vực xây dựng NTM trong năm 2024, để được mục tiêu này, đại biểu Nguyễn Việt Thành đề xuất các sở, ngành tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ các huyện, xã trong thẩm định từng tiêu chí xây dựng NTM; tiếp tục quan tâm phân bổ kinh phí để Mỏ Cày Nam khởi động các dự án theo bộ tiêu chí huyện NTM.

“Về trách nhiệm của mình, huyện sẽ tập trung xây dựng 3 xã NTM nâng cao, 1 xã NTM kiểu mẫu góp phần thực hiện đạt các chỉ tiêu về xây dựng NTM năm 2024 do tỉnh đề ra. Huyện đã bố trí ngân sách của huyện cho một số dự án để làm thủ tục chuẩn bị đầu tư khi tỉnh có nguồn vốn bố trí” - đại biểu Nguyễn Việt Thành nhấn mạnh.

Về tình hình an ninh, trật tự, đại biểu Phạm Thị Thanh Thảo - Tổ đại biểu HĐND huyện Mỏ Cày Bắc nêu 6 giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội địa bàn tỉnh trong thời gian tới, nhất là dịp Tết nguyên đán 2024.

Đại biểu Phạm Thị Thanh Thảo - Tổ đại biểu HĐND huyện Mỏ Cày Bắc. Ảnh: Hữu Hiệp

Theo đại biểu Phạm Thị Thanh Thảo, thời gian qua các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các mặt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phát huy và nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, bài trừ tai, tệ nạn xã hội thông qua các phong trào thi đua, nhiều mô hình, cách làm hay tại các địa phương, đơn vị; góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp, một số loại tội phạm, tệ nạn xã hội có xu hướng gia tăng (như cố ý gây thương tích, nhóm tội phạm xâm hại phụ nữ và trẻ em, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tệ nạn cờ bạc, ma túy,…). Một số loại tội phạm có chiều hướng gia tăng, nhất là trộm, cướp giật tài sản nhưng có hành vi hành hung. Hoạt động tín dụng đen, bảo kê vẫn diễn biến phức tạp, ngày càng tinh vi. Việc vay lãi ngày xuất phát chủ yếu từ đối tượng cờ bạc, ma túy, mại dâm… trong khi hoạt động cờ bạc trên mạng internet rất tinh vi, việc ghi đề qua zalo, cá độ bóng đá với số tiền rất lớn.

Ngoài ra, người dân thường bị đe dọa, khủng bố tinh thần khi người thân vay nặng lãi. Tình trạng quảng cáo cho vay tín dụng đen núp dưới danh nghĩa công ty tài chính, các vụ sử dụng ma túy tập thể tại quán karaoke công khai, hoạt động quá thời gian quy định... Tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên (khai thác cát trái phép…) xảy ra một số nơi trên địa bàn tỉnh…, còn nhiều vấn đề đáng lo ngại, gây bất an trong dân.

Từ nay đến thời điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tiếp tục phát sinh nhiều nguy cơ, thách thức tác động đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự: Các loại tội phạm gia tăng hoạt động, nhất là tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, “tín dụng đen”, tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, lĩnh vực an ninh mạng, an ninh kinh tế tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp,…

Thời gian tới, đề nghị công an các cấp phối hợp các ban, ngành, đoàn thể và địa phương tham mưu các cấp ủy quan tâm chỉ đạo những đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; bảo đảm tiếp tục giữ vững ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm. Bằng nhiều hình thức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, hệ lụy của việc tham gia cờ bạc, ma túy; gương người tốt, việc tốt, cá nhân điển hình trong phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội của quần chúng Nhân dân.

 Quan tâm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của các phong trào và Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan; tích cực tự phòng, tự quản, tham gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống cháy, nổ trong cơ quan, gia đình và địa bàn dân cư. Làm tốt công tác nắm tình hình, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ phát hiện đấu tranh trấn áp mạnh và xử lý nghiêm các loại tội phạm. Phối hợp với Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân các cấp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử; lựa chọn tổ chức xét xử điểm, xét xử lưu động các vụ án liên quan đến tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, tội phạm ma túy... nhằm răn đe phòng ngừa và tuyên truyền đến quần chúng nhân dân.

UBND các cấp có kế hoạch quản lý về an ninh trật tự, nhất là đối với hoạt động tín dụng đen và bảo kê trong đó chỉ rõ trách nhiệm của các ngành chức năng. Công an các cấp tăng cường hoạt động tuần tra, trấn áp tội phạm; phối hợp các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần đấu tranh, tố giác tội phạm trong các khu dân cư, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, ổn định đời sống nhân dân. Các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp công tác; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên liên quan đến an ninh, trật tự; nâng cao chất lượng lực lượng vũ trang, phối hợp các cơ quan liên quan và địa phương trong phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp mạnh các băng nhóm, các loại tội phạm ngay từ đầu, từ địa bàn cơ sở, không để phức tạp kéo dài, hình thành “điểm nóng”, nhất là tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng vũ khí, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm xâm hại phụ nữ và trẻ em,… nâng cao hiệu quả các mặt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an toàn phòng cháy, chữa cháy; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm về chính trị, kinh tế - xã hội; các sự kiện lớn, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách trong và ngoài nước đến thăm, làm việc tại địa phương, tạo môi trường ổn định, an toàn để Nhân dân vui xuân, đón Tết.

Cần tập trung thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn hành vi phạm tội của các đối tượng. Đồng thời, quyết liệt phổ biến để người dân hiểu phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm mới, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm trên không gian mạng. Xây dựng, duy trì, củng cố các mô hình tự phòng, tự quản về an ninh trật tự; chủ động phát hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động có hiệu quả cụ thể: “Cổng tự quản về an ninh trật tự”, “Ánh sáng phòng, chống tội phạm”, “Camera an ninh”, “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - an toàn”. Trong đó, mô hình “Chuyển hóa từ địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội”, đối với địa bàn thường xuyên có đối tượng nghiện hút, thanh thiếu niên gây mất an ninh trật tự. Các mô hình triển khai, làm sao tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, người dân trên địa bàn thể hiện sự đồng tình, ủng hộ, qua hiệu quả của từng mô hình.

Với mục tiêu là “kéo giảm tội phạm bền vững”, các đơn vị thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh, răn đe, triệt phá các loại tội phạm; tiếp tục triển khai quyết liệt các kế hoạch, chuyên án phòng ngừa, đấu tranh, triệt phá tội phạm về ma túy. Đối với nạn tín dụng đen, Công an các cấp chủ động phối hợp các ngành tham mưu kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia gỡ, xóa sản phẩm quảng cáo sai quy định. Tập trung xây dựng thế trận lòng dân vững chắc về an ninh trật tự, phát huy mạnh mẽ thế trận lòng dân trong nền an ninh nhân dân, trong đó phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, theo phương châm: “Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”; góp phần xây dựng môi trường lành mạnh, tạo tiền đề vững chắc cho việc thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự cơ sở, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

chính sách thúc đẩy phát triển du lịch

Về lĩnh vực phát triển du lịch, đại biểu Võ Thanh Tùng - Tổ đại biểu huyện Châu Thành nêu: Sau thời gian bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, du lịch tỉnh nhà dần phục hồi và phát triển, lượng khách du lịch đến Bến Tre năm 2023 ước đạt 2,2 triệu lượt khách (trong đó khách quốc tế 397.000) so mục tiêu trong kế hoạch 3706 của UBND tỉnh đến năm 2025 phấn đấu đạt 2,3-3 triệu lượt khách (đạt 96%).

Đại biểu Võ Thanh Tùng - Tổ đại biểu huyện Châu Thành. Ảnh: Hữu Hiệp

Đại biểu Võ Thanh Tùng - Tổ đại biểu huyện Châu Thành. Ảnh: Hữu Hiệp

Phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho du lịch được quan tâm đầu tư; nguồn nhân lực du lịch được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; các loại hình, sản phẩm du lịch phục vụ du khách tiếp tục hoàn thiện và phát triển; công tác quảng bá, xúc tiến du lịch luôn được chú trọng, tỉnh tham gia Cụm liên kết phát triển du lịch phía đông đồng bằng sông Cửu Long, chương trình liên kết, hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh  và 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, từ đó tạo kết nối tua tuyến điểm đến với các tỉnh, thành trong cả nước; công tác triển khai chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ kinh phí khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.  

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế, chưa phát huy hết tiềm năng và lợi thế phát triển sản phẩm du lịch sinh thái sông nước; chưa mời gọi được các doanh nghiệp lớn đầu tư các dự án du lịch trên địa bàn, công tác triển khai Đề án Làng văn hóa du lịch Chợ lách còn chậm, chính sách đặc thù hỗ trợ khuyến khích du lịch còn hạn chế.

Do vậy, để tiếp tục khai thác tiềm  năng, lợi thế phát triển du lịch tỉnh nhà, cần có các chính sách thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp. Cần triển khai xây dựng các mô hình điểm về du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp nông thôn để nhân rộng toàn tỉnh thực hiện, vì đây là xu thế phát triển chung hiện nay cần triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở.

Tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch, chú trọng về ngoại ngữ, văn hóa giao tiếp mang nét đặc trưng con người Bến Tre hiền hòa, mến khách. Trong các điểm du lịch hiện nay tôi nhận thấy cũng còn khá nhiều lao động không thường xuyên, người dân tại chỗ ở địa phương chưa được bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp. Cần tăng cường tổ chức các sự kiện, lễ hội cấp tỉnh và các địa phương để tạo điều kiện quảng bá, thu hút khách du lịch đến Bến Tre. Đồng thời tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến mời gọi đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo công tác phối hợp tốt giữa sở, ngành tỉnh và các địa phương trong giải quyết các thủ tục đối với các dự án đầu tư du lịch. Phối hợp triển khai đồng bộ về kết cấu hạ tầng phát triển du lịch. Quan tâm công tác bảo vệ môi trường cảnh quan, xây dựng các tuyến đường cây xanh, hoa kiểng; nhất là các tuyến đường dừa phục vụ du lịch mang nét đặc trưng của xứ Dừa Bến Tre.

Quan tâm bố trí kinh phí đầu tư cho phát triển du lịch, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án phục vụ phát triển du lịch. Quan tâm bố trí kinh phí đầu tư cho phát triển du lịch, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án phục vụ phát triển du lịch. Hiệp hội Du lịch tỉnh cần phát huy vai trò tập hợp, liên kết các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh thống nhất ổn định về giá, cạnh tranh lành mạnh, đổi mới nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ phục vụ cho du lịch, đồng thời vận động các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch phát triển du lịch theo định hướng chung của tỉnh…

Thảo luận tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam cho rằng: Qua thảo luận có 8 ý kiến phát biểu, các ý kiến phát biểu đều tập trung đi sâu phân tích, đánh giá, đề xuất nhiều giải pháp hay, sát thực tế tình hình của tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu tất cả các ý kiến của đại biểu. Năm 2023, ngoài khó khăn chung của cả nước, tỉnh còn có nhiều khó khăn như: Giá dừa sụt giảm rất lâu, sâu, hạn mặn và nhiều khó khăn khác.

Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam. Ảnh: Hữu Hiệp

Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam. Ảnh: Hữu Hiệp

Nhưng tỉnh cũng phấn đấu nỗ lực hết mình, từ lãnh đạo của Tỉnh ủy ra chủ trương, nghị quyết, giám sát của HĐND, sự nỗ lực quyết liệt của UBND tỉnh, các cấp, ngành đưa kinh tế tỉnh phát triển có nhiều điểm sáng. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu đề ra, giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả cao. Năm nay, tăng trưởng vượt xa so với bình quân cả nước, điều đó cho thấy sự cố gắng nỗ lực của tỉnh đã mang lại hiệu quả tốt. Nổi bật là tỉnh cơ bản giải phóng mặt bằng cầu Rạch Miễu 2 và đường gom vào cầu Rạch Miễn 2; khởi công KCN Phú Thuận; thực hiện vượt chỉ tiêu xây dựng NTM, đạt 16 xã trong năm 2023. Đã đưa vào hoạt động 256 công trình, dự án. UBND tỉnh nghiêm túc tiếp thu các giải pháp đại biểu thảo luận đưa ra, để trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành sắp tới thực hiện cho tốt.

Nhóm PV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN