Thí điểm triển khai phân cấp công tác đăng ký xe trên địa bàn tỉnh Bến Tre

30/09/2022 - 17:26

BDK.VN - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Bến Tre vừa ban hành quyết định thí điểm triển khai phân cấp công tác đăng ký xe mô tô cho Công an 50 xã trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, kể từ ngày 1-10-2022 đến ngày 21-5-2023, huyện Châu Thành gồm các xã: Phú An Hòa, Giao Long, Phú Đức, Phước Thạnh, Tiên Long, Sơn Hòa, Thành Triệu, An Hiệp, Tường Đa, An Phước, Qưới Thành, An Hóa.

Huyện Chợ Lách gồm các xã: Hưng Khánh Trung B, Vĩnh Hòa.

Huyện Mỏ Cày Bắc gồm xã: Tân Thanh Tây, Phú Mỹ.

Huyện Mỏ Cày Nam gồm xã: Phước Hiệp, Ngãi Đăng.

Huyện Thạnh Phú gồm các xã: Mỹ Hưng, Quới Điền, An Điền, An Nhơn, Giao Thạnh, Phú Khánh, Đại Điền, An Thạnh.

Huyện Giồng Trôm gồm các xã: Long Mỹ, Hưng Lễ, Lương Phú, Tân Hào, Tân Lợi Thạnh, Thuận Điền, Hưng Phong, Lương Quới.

Huyện Bình Đại gồm các xã: Phú Vang, Lộc Thuận, Phú Long, Thới Lai, Phú Thuận, Vang Quới Tây, Châu Hưng, Long Hòa, Long Định, Vang Quới Đông.

Huyện Ba Tri gồm các xã: An Đức, Vĩnh An, Mỹ Hòa, Tân Hưng, Mỹ Nhơn, Mỹ Thạnh sẽ thực hiện công tác đăng ký, cấp biển số xe mô tô cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã.

Thực hiện đăng ký xe theo cụm đối với xã Tân Mỹ, xã Tam Hiệp như sau: Xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) của tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri sẽ giao Công an xã Tân Xuân, huyện Ba Tri thực hiện đăng ký cấp biển số. Xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) của tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã Tam Hiệp, huyện Bình Đại giao Công an xã Phú Thuận, huyện Bình Đại thực hiện đăng ký, cấp biển số.

Phòng Cảnh sát giao thông xin thông báo đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh biết để thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bến Tre

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN