Thị trấn Bình Đại chú trọng xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

24/06/2024 - 05:33

BDK - Xác định xây dựng đời sống văn hóa (XDĐSVH) ở khu dân cư gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết XDĐSVH có ý nghĩa quan trọng, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền thị trấn Bình Đại luôn quan tâm đến công tác XDĐSVH, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, khơi dậy sức mạnh đoàn kết dân tộc và ý thức tự quản trong các khu dân cư.

Quang cảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa thị trấn Bình Đại.

Thị trấn Bình Đại được chia thành 3 ấp và 3 khu phố, 104 tổ nhân dân tự quản, với 3.028 hộ dân và gần 10 ngàn nhân khẩu. Trong năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND thị trấn, đặc biệt là sự quan tâm lãnh chỉ đạo của các ngành chuyên môn huyện Bình Đại, nên hoạt động văn hóa - thể thao của thị trấn được tập trung thực hiện cơ bản, đáp ứng yêu cầu của người dân.

Để phong trào Toàn dân đoàn kết XDĐSVH được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, hàng năm, cấp ủy, chính quyền thị trấn đã gắn phong trào XDĐSVH khu dân cư với các phong trào thi đua phát triển kinh tế, văn hóa, quốc phòng - an ninh. Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết XDĐSVH thị trấn thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát, sửa đổi, bổ sung quy ước, quy chế tại các khu phố, ấp. Đồng thời, đề ra nhiều giải pháp thiết thực phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

Với phương châm lấy nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân làm nội dung trung tâm, Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân XDĐSVH thị trấn đã triển khai các phong trào, cuộc vận động tại khu dân cư với nhiều nội dung phong phú, đa dạng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tích cực thay đổi bộ mặt đô thị, như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDĐSVH”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” và được đông đảo tầng lớp nhân dân hưởng ứng.

Theo Phó chủ tịch UBND thị trấn Bình Đại Phạm Thị Tuyết Hạnh: “Lợi thế có được là do người dân thị trấn luôn có tinh thần đoàn kết, cần cù lao động, sống hòa thuận, tích cực tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế, giữ vững tình làng nghĩa xóm”.

Trong phong trào XDĐSVH trong cộng đồng dân cư, thị trấn chú trọng phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể xóm trong việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh, từng bước làm thay đổi nếp sống. Nhân dân đồng thuận với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, là chủ thể trong việc chủ động thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Đến nay, trên 85% hộ gia đình trong thị trấn đạt gia đình văn hóa. 6/6 khu phố, ấp được công nhận khu dân cư văn hóa.

Nhờ có kế hoạch xây dựng tốt đời sống văn hóa tại các khu dân cư, thị trấn Bình Đại hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới, cùng với sự ấm no về kinh tế, đời sống văn hóa tinh thần của người dân ngày được nâng cao. 90% khu phố có điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao, hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Các phong trào văn hóa, thể dục thể thao đã trở thành nét đẹp sinh hoạt tinh thần của nhân dân. Nhiều câu lạc bộ văn nghệ, cầu lông, bóng chuyền, bóng đá... được thành lập trong các khu dân cư và duy trì việc sinh hoạt đều đặn.

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Bình Đại Lư Văn Nhường nhận xét: “Phong trào Toàn dân đoàn kết XDĐSVH ở thị trấn Bình Đại đã thực sự lan tỏa sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, tạo không khí thi đua sôi nổi ở khắp các khu dân cư, trở thành nguồn động lực to lớn, góp phần quan trọng trong thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thông qua phong trào, đời sống văn hóa tinh thần của người dân nơi đây đã và đang từng ngày thay đổi, góp phần quan trọng trong việc xây dựng lối sống, môi trường văn hóa lành mạnh và đóng vai trò to lớn trong việc đưa thị trấn Bình Đại đạt chuẩn đô thị văn minh trong năm 2024”.

Bài, ảnh: Bảo Duy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN