Thông báo về việc tuyển dụng công chức tỉnh Bến Tre năm 2022

24/11/2022 - 17:08

1. Số lượng chỉ tiêu biên chế cần tuyển

- Khối nhà nước: 43;

- Khối Đảng, đoàn thể: 21.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển

          a) Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

* Thời gian gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

Từ ngày 24 tháng 11 năm 2022 đến hết ngày 23 tháng 12 năm 2022.

* Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

- Đối với thí sinh dự thi thuộc Khối Nhà nước: Nộp hồ sơ tại Phòng Công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ, tầng 11, Nhà làm việc 6 sở, Số 126A, Tổ 10, Khu phố 2, Đường Nguyễn Thị Định, Phường Phú Tân, thành phố Bến Tre. Điện thoại: 02753.822475.

- Khối Đảng, đoàn thể: Tại cơ quan có nhu cầu tuyển dụng.

4.  Thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi (Dự kiến)

a) Thời gian:

- Vòng 1: Ngày 14 và buổi sáng ngày 15 tháng 01 năm 2023.

- Vòng 2: Buổi chiều ngày 15 tháng 01 năm 2023.

b) Địa điểm: Hội đồng thi sẽ có thông báo cụ thể sau.

5. Phương thưc, hình thức, nội dung thi tuyển

* Phương thức tuyển dụng: Thi tuyển đối với tất cả các vị trí.

* Nội dung, hình thức thi tuyển

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

a) Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

- Nội dung thi gồm 2 phần, thời gian thi như sau:

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cần tuyển dụng đảm bảo phù hợp theo quy định hiện hành về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Thời gian thi 30 phút.

- Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Hình thức thi: Thi viết.

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Thời gian thi: 180 phút.

- Thang điểm: 100 điểm.

Mọi thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Bến Tre năm 2022 được niêm yết công khai tại Trụ sở làm việc của Sở Nội vụ và trên địa chỉ website: https://snv.bentre.gov.vn (Vào mục Thông tin tuyển dụng).

 

 
 

 

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN