Thống nhất dự thảo Báo cáo kết quả giám sát công tác chuẩn bị xây dựng dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh năm 2023

25/05/2023 - 16:26

BDK.VN - Đoàn giám sát do Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu vừa chủ trì buổi làm việc với UBND tỉnh và các sở, ngành chịu sự giám sát để thống nhất dự thảo Báo cáo kết quả giám sát công tác chuẩn bị xây dựng dự thảo nghị quyết (NQ) trình tại kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh năm 2023.

Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu phát biểu tại buổi làm việc.

Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng tham dự còn có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh, các thành viên đoàn giám sát và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh chịu sự giám sát.

Để chuẩn bị xây dựng dự thảo NQ trình tại kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh năm 2023, đoàn giám sát HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát về công tác chuẩn bị xây dựng dự thảo NQ trình tại kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh năm 2023 đối với UBND tỉnh và một số sở, ngành tỉnh.

Qua khảo sát, đoàn đánh giá đối với UBND tỉnh và một số sở, ngành tỉnh cũng đã chủ động triển khai các bước trong quy trình xây dựng NQ. Hầu hết các sở, ban, ngành tỉnh đều tuân thủ trình tự, thủ tục xây dựng NQ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Đối với các NQ liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân, UBND tỉnh đều thực hiện lấy ý kiến phản biện của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam theo quy định. Ngoài ra, trong quá trình xây dựng NQ, cơ quan chủ trì soạn thảo luôn tạo điều kiện cho các Ban HĐND tỉnh tham gia ý kiến ngay từ giai đoạn góp ý dự thảo NQ để các ban nắm tinh thần NQ ngay từ giai đoạn đầu, phục vụ cho công tác nghiên cứu và thẩm tra các dự thảo NQ.

Kết luận buổi làm việc, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu và đề nghị bộ phận soạn thảo báo cáo bổ sung, điều chỉnh một số nội dung theo góp ý cho phù hợp. Đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành tỉnh cần sát sao hơn nữa trong công tác kiểm tra, đôn đốc việc tham mưu dự thảo NQ trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh.

Tin, ảnh: Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN