Thống nhất việc thực hiện giải phóng mặt bằng cầu Rạch Miễu 2 và đường gom

12/10/2021 - 17:29

BDK.VN - Ngày 12-10-2021, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh chủ trì cuộc họp phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMT) 2 dự án cầu Rạch Miễu 2 và Đường gom đường vào cầu Rạch Miễu 2.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh chủ trì buổi họp.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh chủ trì buổi họp.

Tại cuộc họp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đề nghị Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cung cấp hồ sơ liên quan đến dự án cầu Rạch Miễu đã được phê duyệt. Trong đó, hồ sơ quan trọng đầu tiên cần cung cấp là hồ sơ thiết kế cắm mốc GPMB đã được phê duyệt, thể hiện chính thức đường biên, tọa độ mốc GPMB để Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thực hiện công tác trích lục hồ sơ địa chính trình UBND huyện, thành phố ban hành thông báo thu hồi đất gởi đến cộng đồng nhân dân do ảnh hưởng có đất thu hồi.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh kết luận: Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận hoàn chỉnh kế hoạch tiến độ giao hồ sơ, giao tọa độ, để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm kế hoạch tổ chức thực hiện GPMB. Thống nhất ngày 31-12-2021, bàn giao mốc GPMB. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tiến hành các kế hoạch tiếp theo. Mốc bàn giao chính xác, một lần ngoài thực địa. Trước mắt, việc điều chỉnh diện tích đường gom vào cầu Rạch Miễu 2 theo quy mô điều chỉnh để đăng ký thông qua nhu cầu sử dụng đất trình HĐND tỉnh.

Khu tái định cư dự án cầu Rạch Miễu 2 và Đường gom đường vào cầu Rạch Miễu 2 giao cho hai chủ đầu tư là UBND TP. Bến Tre và UBND huyện Châu Thành. Dự án Đường gom vào cầu Rạch Miễu 2, Bộ Giao thông vận tải đã cho ý kiến về phạm vi mặt bằng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh điều chỉnh lại chủ trương đầu tư và điều chỉnh dự án.

Tin, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN